kompetensutveckling med kvalitet

tjänster

Vill du veta mer om vad Berger utbildning erbjuder skriver du i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Kompetensutveckling

Berger erbjuder kompetensutveckling till personal inom en rad olika verksamheter. Psykisk hälsa och tillgänglighet angår alla människor. Vi behöver aktivt förebygga stress och ohälsa för att få optimala förhållanden för såväl arbete som studier. Vi behöver tillgängliggöra den offentiliga sektorn men också våra arbetsplatser, färdmedel och service för att alla människor ska kunna leva på lika villkor.  


Föreläsningar

 • Psykisk hälsa & friskfaktorer

 • Lärarhälsa & Känsla av sammanhang

 • Stärk psykiska hälsa med hjälp av Kasam

 • Psykisk hälsa & Kasam i skolan

 • Så stärker vi tillgänglighet &  inkludering

 • Elevhälsa och lärarhälsa - Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan

 • NPF* i vardagen

 • NPF* och tillgänglighet i skolan

 • Fokus på elevers styrkor och förmågor

 • Bemötande vid affektutbrott 

 • Beteendeproblematik

*Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
KASAM - Känsla av sammanhang (Sence of Coherence)

Utbildningar

Utbildningar med innehåll som:

 • Elevhälsa och Lärarhälsa 

 • Arbetsrelaterad hälsa

 • Tillgänglighet och inkludering

 • Kasam - Känsla av sammanhang

 • Neuromångfald & tillgänglighet

 • Nurodiversitet i arbetslivet

 • NPF, ADHD och Autism

 • OCD & andra psykiatriska diagnoser  

 • Historik kring Funktion och Funktionsrätt

 • Utbildningar i specialpedagogik

 • Tydliggörande pedagogik & TEACCH


chefer, SKOLEDARE & HR

 • Stöd i organisationsutveckling

 • Stöd vid systematiskt förändrings- och kvalitetsarbete

 • Konsulttjänster vid projektplanering

 • Konsulttjänster vid projektarbete

 • Konsulttjänster arbetsmiljöarbete

 • Bidrar med önskad omfattning av tjänster vid förändringsarbete; 
  projektplanering, tidsplan, metod och syfte, lägesanalys, konsekvensanalys, workshop, intervjuer, observationer och vetenskaplig rapport. 

Coachning privatpersoner

 • Stresshantering 

 • Föräldrastöd 

 • Barnuppfostran - yngre och äldre barn

 • Professionsutveckling

 • Personlig utveckling

 • Motiverande samtal - MI

 • Stöd inför beslut och förändringar

 • Karriärutveckling 

 • Coachning över tid; fokus på friskfaktorer 

ADHD, NPF & funktion

 • Arbetsrelaterat -  NPF

 • Stöd till familj, anhöriga -  NPF 

 • Arbetsplatsanpassning - chefer, anställda

 • Stresshantering -  NPF

 • Stöd till chefer gällande lagstiftning om tillgänglighet och mångfaldsfrågor

 • Samtalsstöd och trepartssamtal vid funktionsnedsättningar

 • Kunskapsstöd NPF

Skola, förskola

 • Stöd i organisationsutveckling

 • Stöd vid systematiskt förändrings- och kvalitetsarbete

 • Konsulttjänster vid projektplanering

 • Konsulttjänster vid projektarbete

 • Konsulttjänster arbetsmiljöarbete

 • Bidrar med önskad omfattning av tjänster vid förändringsarbete; 
  projektplanering, tidsplan, metod och syfte, lägesanalys, konsekvensanalys, workshop, intervjuer, observationer och vetenskaplig rapport. 

Myndigheter, företag, Kommun och landsting

 • Stresshantering 

 • Föräldrastöd 

 • Barnuppfostran - yngre och äldre barn

 • Professionsutveckling

 • Personlig utveckling

 • Motiverande samtal - MI

 • Stöd inför beslut och förändringar

 • Karriärutveckling 

 • Coachning över tid; fokus på friskfaktorer 

Vårdaktörer, omsorg

 • Arbetsrelaterat -  NPF

 • Stöd till familj, anhöriga -  NPF 

 • Arbetsplatsanpassning - chefer, anställda

 • Stresshantering -  NPF

 • Stöd till chefer gällande lagstiftning om tillgänglighet och mångfaldsfrågor

 • Samtalsstöd och trepartssamtal vid funktionsnedsättningar

 • Kunskapsstöd NPF

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Vanliga frågor.

Kan man få en föreläsning med kort varsel?

Ja, det brukar inte vara några större problem att få en föreläsning med kort varsel. Det beror på var någonstans föreläsningen ska äga rum, om det är på plats eller digitalt och vilken typ av föreläsning det är. Kontakta mig så löser vi det. 

Jag behöver coachning men har inte råd

Om du har behov av coachning eller handledning och det skulle:

1. Stärka dig i din yrkesprofession...
2. Vara stressreducerande på jobbet...
3. Underlätta för en funktionsnedsättning...

Så finns det skäl för din arbetsgivare att ta hänsyn till dina behov. Jag hjälper till med att tala med din chef eller skicka en offert som styrker dina behov med hänvisning till lagar och riktlinjer som din arbetsgivare behöver förhålla sig till. Vill du inte uppge din funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som skäl så kan vi formulera andra skäl som motiverar bekostad handledning eller coachning via jobbet. 

kan jag få hjälp med ikt & digitala hjälpmedel? 

Ja, jag har lång erfarenhet av såväl färdighetsträning som användande av  kompensatoriska hjälpmedel. Jag har gått en hel del utbildningar och köpt in webbverktyg på ett flertal skolor. Därtill har jag samarbetat med lärare på innovativa skolor där digitala verktyg ses som en naturlig del av ett interaktivt lärande. Idag använder jag själv AI som hjälpmedel och ser det som ett viktigt verktyg för personer med funktionsnedsättning.

Mer info kommer inom kort