-

referenser

Här nedan kan du läsa referenser från kunder och deltagare vid föreläsningar.

En av de bästa utbildningar jag deltagit i. En av aspekterna är att du förmedlar ett gemensamt språk vi skulle kunna förhålla oss till, på ett enkelt sätt. Kasam är ju naturligtvis del i det språket.  

Jenny Jansson, specialpedaog, Engelska skolan Lund, om heldagsutbildningen Psykisk hälsa och hållbara studier

Tack vare de coachingsamtal jag haft har jag fått en ny syn på läraryrket med infallsvinklar som jag inte hade tidigare och har börjat reducera en del av stressen jag burit på. Det har faktiskt gett väldigt mycket och framtiden ser lite ljusare ut nu. Tack för allt! 

David Westerlund, gymnasielärare, Bromma gymnasium

Magdalena har en tydlig professionalitet som underbyggs av gedigen erfarenhet och vetenskaplig grund. Hon har ett engagerat fokus på att förändra för såväl den enskilda eleven som för skolan som helhet. Magdalenas förmåga att både se detaljer och att lyfta blicken för att se de kommande stegen i skolutveckling gör henne till en inspirerande samarbetspartner.

Karl Martin Duke, Biträdande rektor LBS Stockholm Södra

Magdalena är mycket kompetent och skicklig i rollen som handledare/coach. Hon har fullt fokus, är närvarande och uppmuntrande. Hon har en otrolig förmåga att fånga upp det som händer i processen. Jag har fått nya insikter och redskap att hantera olika situationer i min yrkesroll. Mitt självförtroende har stärkts tack vare handledningen. Jag rekommenderar Magdalena varmt!

Carina Persson, specialpedagog Djurgymnasiet, Stockholm

Magdalena har gedigen kunskap och erfarenhet av hur man arbetar med tillgänglighet i skolan. Hon inger förtroende eftersom hon verkligen vet vad hon pratar om. Jag rekommenderar verkligen Magdalena som föreläsare! 

Alma Kongo, gymnasielärare, Sthlm

Jag anlitade Magdalena Berger i upptakten till ett utvecklingsarbete på min skola. Uppdraget bestod av kartläggning av lärmiljöer genom lektionsobservationer, intervjuer med elever och lärare, samt coachning till lärare som önskade. Arbetet mynnade ut i en rapport med förslag på fortsatt utveckling för skolan. Jag har känt mig trygg med Magdalena utifrån hennes teoretiska kunskaper, långa erfarenhet och djupa engagemang i undervisningsfrågor.
Magdalena genomförde även en work-shop med skolledningen som hjälpte oss att få syn på utvecklingsbehov i skolan. Jag är mycket nöjd med Magdalenas insats och kan varmt rekommendera henne.

Gunilla Blomqvist, Rektor Bromma gymnasium, Stockholm

En interaktiv, inspirerande och matnyttig föreläsning om elev- och lärarhälsa, ur såväl hisoriskt som samtida perspektiv, med flera konkreta verktyg för att kartlägga och förbättra sitt välmående på arbetsplatsen. Riktigt bra, lagom personlig och verkligen proffsig föreläsare som lägger ribban helt rätt. Alla jag pratade med efter föreläsningen tyckte att den var jättebra och kände sig peppade. 

Frida Jörgensen, lärare Bromma gymnasium 

Jag lyssnade till Magdalena på konferensen om Framtidens särskola 2021. Mycket tänkvärt och hoppfullt perspektiv om barn och ungdomar kring psykisk ohälsa. Konkreta metoder med fokus på friskfaktorer och att vi alla kan göra skillnad.  

Marie Norgren, lärare i särskolan 

Magdalena är en lugn och väldigt erfaren person som på ett strukturerat sätt hjälpt mig att utvecklas både som person men främst inom min profession i mitt specialpedagogiska uppdrag. 
Magdalena har vid varje tillfälle stärkt mina tankar och handlingar samt utmanat mig lite till, både med nya tankestrategier såsom konkreta handlingar inom mitt uppdrag. Det har varit mycket värdefulla möten som jag varmt kan rekommendera. 

Anna Sivermalm, specialpedagog, Norrtälje kommun

Som nyexaminerad lärare har jag fått stor hjälp av Magdalenas erfarenhet och coaching. Det har varit väldigt givande för min lärarutveckling. Jag kan starkt rekommendera Magdalena och hennes synsätt på specialpedagogiskt arbete! Tack Magdalena

Linette Caglar, gymnasielärare, Stockholm

En inspirerande föreläsning där Magdalena delade med sig av handfasta råd, fick publiken delaktig och på ett genuint sätt delade med sig av sina egna erfarenheter. Efter föreläsningen snurrade huvudet av många positiva och hoppfulla känslor.  /

Denice Fallsdalen, deltagare, föreläsning om psykisk hälsa

Jag hade möjligheten att arbeta med Magdalena Berger på LBS Stockholm Södra där hon tog stort ansvar för att bygga upp skolans elevhälsoarbete. Magdalena är lyhörd, kommunikativ och noggrann i sitt arbete och tar in elevers såväl som lärares och annan personals perspektiv för att skapa en fungerande situation. Jag vill varmt rekommendera Magdalena och är tacksam för hennes generositet. 

Anja Liljefors, Bild- och medialärare, fotograf och bildredaktör, 
LBS Stockholm Södra 

Magdalena är en kraftfull och kunnig föreläsare som fortbildat hela personalgruppen i psykisk ohälsa, NPF, lagar och likabehandlig. Magdalena kan omsätta sina kunskaper när hon föreläser så att alla personer i ett rum känner sig inkluderade. Genom hennes engagemang och kunnighet har vår skola kommit långt i det främjande och förebyggande arbetet med elevhälsa.

Petronella Odhner, rektor ​Internationella Hotell och Restaurangskolan 

Samarbetspartners och återkommande kunder

Tidigare BESTÄLLARE

Göteborgs stad, Norrtälje kommun, Stockholms stad, Söderhamns kommun, Sigtuna kommun, Region Sörmland, Arbetsmarknadsförvaltningen i Sthlm, Stiftelsen Allmänna barnhuset, Skolfam Göteborg, KomVux Region Sthlm, LINN -Lärcentrum i Norra Norrland, Feministiskt Initiativ, Prima Barn- och ungdomspsykiatri, OCD-föreningen Sthlm, NSPH Stockholms län, HRatOnce, Söderberg & Partners, Narkolepsiföreningen, Studentlitteratur, Watma Education, Thorengruppen, Jensen Education, MyStudyWeb, Preparus, Skolporten, Kunskapsproffsen, Kompetento, Ability Partner, Elevhalsan.se, Skolpool Sverige AB, LärarinstitutetLycée Français Saint Louis de Stockholm, LBS Sthlm Södra, LBS Sthlm Norra, Drottning Blanka gymnasium Sthlm, Internationella Hotell och  Restaurangskolan, Bromma gymnasium, Hermods gymnasium, Matrix förskola, S:ta Ragnhildgymnasiet Östertälje, Praktiska gymnasiet Sundsvall, samt ett stort antal beställare via 

Lärarfortbildning AB 

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Foton: Magdalena Berger
Samtliga foton från Vinterviken i Hägersten, Stockholm