Välkommen till Bergers webbplats

 

A link between science
& ordinary people

 

Vad roligt att du hittat hit. Om du klickat dig fram till den här webbplatsen är du förmodligen nyfiken på vad jag sysslar med och vad jag kan erbjuda just dig. Jag ska försöka ge dig en bra presentation av mitt arbete och vem jag är.

Psykisk hälsa i skola och arbetsliv

Min styrka ligger inom området psykisk ohälsa. Det är något jag  sysslat med som specialpedagog i över tjugo år. Jag har ett starkt personligt engagemang för att vi ska förbättra förutsättningarna i skola och arbetsliv för människor som lider av psykisk ohälsa. Dessutom vill jag verka för att främja den psykiska hälsan.

Vi behöver mer kunskap

Då psykisk ohälsa är ett område många fortfarande har otillräcklig kunskap om ser jag som min huvudsakliga uppgift att utbilda och informera arbetsplatser och verksamhetsledare på det här området. Idag behöver vi mer kunskap om psykisk ohälsa i både skola och arbetsliv. Jag har en ambition att vara en länk mellan vetenskap och människor. En länk som gör kunskapen begriplig. Dessutom använder jag mig av pedagogiska verktyg gällande kartläggning och samtalsstöd.

Blogg med aktuella uppdateringar

Om du vill få en bild av vem jag är kan du besöka min blogg. Det finns också all anledning att besöka bloggen om du vill lära dig mer om psykisk ohälsa, handledning, specialpedagogik mm. Där finner du säkert något/några inlägg som kan intressera just dig. Du kan också gå via sökorden här nedan. Skrivandet är ett stort och viktigt intresse som nu lett till att jag också håller på att skriva en bok för lärare och annan skolpersonal. Boken fokuserar på psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Kontakt och frågor

Kontaktformulär finner du nedan. Dra dig inte för att ringa och och ställa frågor. Jag lyssnar så får vi se om jag kan hjälpa till.

Magdalena Berger har en unik förmåga att få lärare, skolledare och personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden.
Föreläsningar

Efter behov. Främst inom psykisk ohälsa, inkludering, Inkluderande lärmiljöer och tidiga insatser, likabehandling, lågaffektivt bemötande, Neuropsykiatriska funktionsvaritationer, Elevhälsoarbete & specialpedagogik.


Handledning

  • Teamhandledning, enskild handledning
  • Specialpedagogisk handledning (alla kategorier)
  • Lösningsfokuserad handledning (alla kategorier)
  • Handledning till specialpedagoger (regelbunden professionsutvecklande, stödjande)
  • Handledning till elevhälsoteam och förskoleteam
  • Coachning (alla kategorier)
  • MI-samtal (alla kategorier)

Utbildningar

Utbildningar 1-5 personer

Utbildningar större grupp


Konsultation

Konsultation innebär att du önskar få stöd och rådgivning i en viss fråga och inom ett specifikt område. Som utbildningskonsult och (f.d.) HR-konsult har jag lång erfarenhet av att kartlägga, problematisera, utreda och bidra med ett utifrånperspektiv som kan vara till hjälp både akut och i planerade förändringsprocesser, för att nämna ett par exempel. Jag ger konsultation via Skype både inom Sverige och utomlands.

Magdalena har föreläst kring vad elevhälsa är på en skola med fokus på inkludering. Med tydlighet och konkreta exempel, såväl som förståelse för verkligheten har uppskattningen hos lärarna varit stor. Med tydliga inslag av faktiska verktyg får Magdalena lärarna att känna att de vill pröva nya grepp, nya synsätt eller nya metoder. Hon blir en brygga mellan teori och praktik när det verkligen behövs.

 


Magdalena Bergers visitkort Skriven rekommendation om Magdalena Berger Magdalena Berger på datakurs Text: rekommendation från arbetsgivare Våga ställa frågor Magdalena Berger föreläser och utbildar i vad ett paradigmskifte i skolan innebär

Du finner CV här och kan också läsa mer om Berger Utbildning & Handledning på Linked in.        

 

 


Vid akut behov kontakta dessa

                   


Källor Metaslider: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet, Vårdguiden, Läkartidningen, SPES, Försäkringskassan.