Berger Utbildning & Handledning

Välkommen till Bergers webbplats

Berger Utbildning & Handledning är ett utbildningsföretag som främst vänder sig till skolor och förskolor. Magdalena Berger riktar sig i första hand till yrkesgrupper och privatpersoner som önskar få specialpedagogisk kompetensutveckling och handledning. Magdalena Berger som är en utbildad och erfaren specialpedagog och handledare har arbetat i yrket i många år. Hon handleder främst pedagoger och elevhälsoteam men även rektorer och förskolechefer.

Lång erfarenhet och gedigen kunskap

Förutom coaching och handledning erbjuder Berger Utbildning & Handledning workshops, samt utbildning i inkluderande lärmiljöer och förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Dessutom har Magdalena valt att specialisera sig på MI (motiverande samtal) som hon utbildar i, i syfte att använda som ett framgångsrikt verktyg i arbetet med elever. Magdalena är förutom specialpedagog också legitimerad 1-9 lärare, legitimerad förskollärare och utbildad rekryterare och coach. Hon har arbetat som både HR-konsult och headhunter.

Berger Utbildning & Handledning på distans

I egenskap av coach och konsult vänder sig Berger Utbildning & Handledning även till dig som privatperson. Om du önskar professionell grupphandledning, s.k. processhandledning till annan verksamhet än skola och förskola så är detta ingen omöjlighet. Att Magdalena främst verkar i Stockholmsområdet hindrar henne inte från att åta sig uppdrag på annan ort. Hon samarbetar med flera utländska kunder och tar uppdrag var helst behoven finns.

Webbplatsen

Ovan finner du flikar att klicka dig vidare på. Där kan du läsa mer om de tjänster Berger Utbildning & Handledning  erbjuder och en hel del om Magdalena Bergers bakgrund. Du kan också läsa mer om Berger Utbildning & Handledning på Linked in. Hör gärna av dig, kontaktuppgifter finner du här.

 


Magdalena Bergers visitkort Magdalena Berger porträtt Magdalena Berger packar väskan Text: "Nå många med hög kvalitet" Magdalena Berger skrivbord på jobbet Skriven rekommendation om Magdalena Berger Magdalena Berger på datakurs Skiss: Motivationstrappan Magdalena Bergers kontor Berger handledning & konsultation vid datorn. Text: rekommendation från arbetsgivare