Välkommen till Bergers webbplats

Vad roligt att du hittat hit. Om du klickat dig fram till den här webbplatsen är du förmodligen nyfiken på vad jag sysslar med och vad jag kan erbjuda just dig. Jag ska försöka ge dig en bra presentation av mitt arbete och vem jag är.

Psykisk hälsa i skola och arbetsliv

Jag ser som min huvudsakliga uppgift att vara en länk mellan vetenskapen och vanliga människor. Detta gäller främst inom områdena pedagogik, psykologi och psykiatri. Min styrka ligger inom området psykisk ohälsa och hur vi kan förbättra den med pedagogiska metoder. Det är något jag som specialpedagog sysslat med i över tjugo år. Jag har ett starkt personligt engagemang för att vi ska förbättra förutsättningarna i skola och arbetsliv för människor i alla åldrar som lider av psykisk ohälsa. Dessutom vill jag verka för att inte fler drabbas.

Blogg med aktuella uppdateringar

Om du vill få en bild av vem jag är kan du besöka min blogg. Det finns också all anledning att besöka bloggen om du vill lära dig mer om psykisk ohälsa, handledning, specialpedagogik mm. Där finner du säkert något/några inlägg som kan intressera just dig. Du kan också gå in via sökorden på den här sidan. Skrivandet är ett stort och viktigt intresse som nu lett till att jag också ska skriva en bok.

Kontakt och frågor

Kontaktformulär finner du nedan. Dra dig inte för att ringa och och ställa frågor. Jag lyssnar så får vi se om jag kan hjälpa till.

Vänligen, Magdalena Berger    


Föreläsningar

Föreläsningar att boka i dagsläget:

 • Förskola: Inkluderande lärmiljöer och tidiga insatser
 • Skola*: Psykisk ohälsa – Närvaro och friskfaktorer
 • Arbetsliv: Psykisk ohälsa – Närvaro och friskfaktorer
 • Skola*: Psykisk ohälsa – Vad är det egentligen? Fördjupning
 • Arbetsliv: Psykisk ohälsa – Vad är det egentligen? Fördjupning
 • Skola*: Lågaffektivt bemötande
 • Arbetsliv: Neuromångfald i arbetslivet

Har du specifika önskemål tar vi en diskussion kring det.

*Grundskola och gymnasium


Handledning

Skola och förskola

 • Teamhandledning, enskild handledning
 • Specialpedagogisk handledning (till pedagoger, elevassistenter, verksamhetsstöd, m.fl.)
 • Lösningsfokuserad handledning (alla kategorier)
 • Handledning till specialpedagoger (regelbunden professionsutvecklande, stödjande)
 • Handledning till elevhälsoteam

Övriga verksamheter

 • Teamhandledning
 • Coachning
 • Lösningsfokuserad handledning
 • MI-samtal

Utbildningar

Utbildningar 1-5 personer

 • Arbetsliv: Psykiskt välmående med hjälp av pedagogiskt stöd (5 x 1 tim)
 • Skola: Utredning om särskilt stöd, fokus psykisk ohälsa (2 x 2 tim)
 • Skola: Specialpedagogisk utbildning i främjande och förebyggande elevhälsoarbete och tillgänglig lärmiljö -gäller främst skolor som saknar specialpedagogisk kompetens (5 x 2 tim)
 • Skola: Utbildning till elevhälsoteam (2 x 1 tim)

 Utbildningar större grupp

 • Skola: Fördjupning psykisk ohälsa ungdomar (2 x 1,5 tim)
 • Skola: Utredning om särskilt stöd, fokus psykisk ohälsa (2 x 2 tim)
 • Skola: Utbildning i Tillgänglig lärmiljö (heldag, halvdag tim)
 • Förskola: Inkluderande lärmiljöer och tidiga insatser (heldag, halvdag)
 • Arbetsliv: Förståelse kring funktionsvariationer på arbetsplatser (3 x 1,5 tim)
 • Alla: MI-utbildning (motiverande samtal) halvdag – introduktionsutbildning (heldag, halvdag)

Önskar du specifik utbildning eller konsultationvia Skype skriver du det i kontakt formuläret nedan så ringer jag upp. Om utbildning önskas utanför Stockholms län ges endast hel och halvdagsutbildningar.


Konsultation

Konsultation innebär att du önskar få stöd och rådgivning i en viss fråga och inom ett specifikt område. Som utbildningskonsult och (f.d.) HR-konsult har jag lång erfarenhet av att kartlägga, problematisera, utreda och bidra med ett utifrånperspektiv som kan vara till hjälp både akut och i planerade förändringsprocesser, för att nämna ett par exempel. Jag ger konsultation via Skype både inom Sverige och utomlands.


Magdalena Bergers visitkort Skriven rekommendation om Magdalena Berger Magdalena Berger på datakurs Text: rekommendation från arbetsgivare Våga ställa frågor Magdalena Berger föreläser och utbildar i vad ett paradigmskifte i skolan innebär

Du finner CV här och kan också läsa mer om Berger Utbildning & Handledning på Linked in.
Vid akut behov kontakta dessa

                   


Källor Metaslider: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet, Vårdguiden, Läkartidningen, SPES, Försäkringskassan.