Psykisk ohälsa i skolan


Psykisk ohälsa i skolan är en bok som lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Gemensamt för ungdomarnas berättelser är att psykisk ohälsa är anledningen till att skolan inte blev som de hade tänkt sig.

Boken består dels av kortare samtal mellan författaren och enskilda elever i gymnasieskolan, dels av längre intervjuer med unga vuxna som ser tillbaka på sin gymnasietid. Samtalen och intervjuerna följs av författarens sammanfattande observationer och reflektioner, vilka vägleder läsaren genom boken och gör den lättillgänglig. Genom pedagogiska beskrivningar om hur psykisk ohälsa kan yttra sig får läsaren verktyg för att upptäcka, bemöta och till viss del åtgärda psykisk ohälsa inom skolans organisation.

Psykisk ohälsa i skolan riktar sig främst till blivande och verksamma lärare samt annan personal i grundskolan och gymnasieskolan. Skolledare och elevhälsoteam, liksom andra som kommer i kontakt med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, kan ha god nytta av boken. Dessutom kan Psykisk ohälsa i skolan ge intresserade vårdnadshavare ett lättillgängligt inifrånperspektiv om skolans elevhälsoarbete

Det här är en viktig bok. Magdalena är kunnig och insatt i ämnet, och det märks att hon har stor erfarenhet från “golvet” - det här är på riktigt. Äktheten genomsyrar också de berättelser som presenteras i boken, samt de kommentarer och tankar som kompletterar och utvidgar dem. I bokens inledning beskriver Magdalena... Läs mer här

 Anna Klockar & Mia Vestman, Skolbyrån AB

Psykisk hälsa i skolan handlar om ett område jag inte följt tidigare och har därför givit mig väldigt mycket, både professionellt och av personliga skäl. Boken visar tydligt att lärare inte kan abdikera från ansvar för elever med psykisk ohälsa, och det handlar både om undervisningen och det medmänskliga. Samtidigt som lärare inte ska klampa in på de andra yrkesgruppernas områden. Läs mer

 Per Båvner, utredare på Stockholms universitet

KÖP BOKEN HÄR

Vi hjälper både oss och eleverna
Utifrån KASAM så tipsar boken "Psykisk ohälsa i skolan" av Magdalena Berger om sju grundläggande frågor som får eleverna att känna begriplighet och hanterbarhet. Dessa kan vara ett bra förslag att utgå ifrån i sin planering och dialog med eleverna. Vi hjälper både oss och eleverna med att minska stress och öka välmående genom att utgå ifrån:
När? Vad? Hur? Hur länge? Med vem? Varför? Vad ska jag göra sen?

 Maria Prim & Camilla Ahlström, Gymnasielärare, Kalmar