Tjänster

Chefer, HR och Skolledare


Här är några förslag på vad din arbetsplats kan ha glädje av

Tjänster till chefer och ledare

verksamhet- och kvalitetSUTVECKLING

Jag hjälper er vid förändringsarbeten och bidrar med kunskap och erfarenheter när ni önskar utveckla verksamhetens kvalitet, främja hälsa eller arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete.  Du kan använda mig som konsult på alla nivåer, praktiskt och strategiskt, på detaljnivå, kortsiktigt, på organisationsnivå, långsiktigt. Med igångsättning, analysera nuläge, definiera mål, konsekvensanalys och tidsplan. Jag är van att arbeta i projektform och hjälper er med såväl mindre projekt som mer omattande projekt över tid och du väljer om du vill ha mig involverad eller om jag endast arbetar konsultativt. 

Handledning

Den som får möjlighet att använda sina förmågor och sin kapacitet på ett mer hållbart sätt, stärker samtidigt sitt skydd mot ohälsa. Handledning löser knutar, utmanar  individer att frigöra energi, kraft och mod vilket därmed leder till utveckling som inte bara påverkar denne själv utan hela arbetsplatsen. En individ kan förgifta en hel arbetsgrupp, en individ kan förtrolla en hel arbetsgrupp. Att få syn på dessa nya inneboende resurser hos sig själv - som personen kanske inte ens visste fanns - leder det till ett mer hälsosamt förhållande till arbete och arbetskamrater. Det leder till att medarbetaren växer som människa.

LEDARE & CHEFER

Coachning, stöd & Konsultation 
 • det systematiska arbetsmiljöarbetet

 • det systematiska kvalitetsarbetet

 • främja psykisk hälsa på jobbet

 • arbeta med KASAM* som modell för bättre hälsa

 • friskfaktorer och riskfaktorer

 • projekt och förändringsarbete

 • analyser och beslut

 • personalfrågor, konflikthantering

 • organisation, struktur, ledning

 • rekrytering 

 • ny på jobbet, välja riktning

*Känsla av sammanhang

KOMPETENS & KUNSKAP

Föreläsningar & utbildningar
 • Psykisk hälsa & KASAM*

 • Så förebygger vi psykisk hälsa och stärker friskfaktorer

 • Så arbetar vi med KASAM* som modell i det främjande arbetsmiljöarbetet

 • Kollegial samverkan och Co-Coaching i syfte att stärka friskfaktorer

 • Ett inspirerande psykosocialt arbetsmiljöarbete

 • Tillgänglighet och NPF i arbetslivet

 • Inkludering och mänskliga rättigheter-  fokus funktionsrätt

 • Neuromångfald i framtidens samhälle

*Känsla av sammanhang

HANDLedning & Coachning 

Personal & medarbetare

Att investera i handledning för personalen är en väl vald satsning för verksamheten. Handledning kan ges till enskilda, till par eller till en grupp/ ett team

Som satsar du då på att personalen: 

 • utvecklas och utmanas att nå längre

 • erbjuds kunskap och lärande

 • får insikt om sin roll på jobbet

 • får reflektera kring andras roller

 • utmanas att med stöd våga lämna sin comfort zone

 • tränas i gränssättning


Intresseanmälan tjänster eller nyhetsbrev
Namn E-post Meddelande Skicka in