Magdalena Berger 
Tel: 0733 459295

Magdalena berger

Bergers blogg


vad menas med KASAM?

Lägg till mer information om produkten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller betydelse

Varför måste vi individanpassa? 

Lägg till mer information om produkten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller betydelse

Fokusera på det salutogena 

Lägg till mer information om produkten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller betydelse

De 8 friskfsktorerna

Lägg till mer information om produkten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller betydelse