SPECIALPEDAGOGISKA TJÄNSTER

Specialpedagog & specialpedagogisk kompetens

Söker du en specialpedagog, specialpedagkonsult eller utbildning i specialpedagogik? 

Konsultation och handledning

Då har du kommit rätt. Som specialpedagog, leg. lärare och förskollärare med trettio års erfarenhet i yrket inom grundskola, förskola, särskola, gymnasium och barn- och ungdomspsykiatri erbjuder jag konsultation och handledning till personal inom alla typer av verksamheter oavsett om ni arbetar med vuxna eller barn. 

Skolutvecklare

Som specialpedagogkonsult har jag också arbetat som skolutvecklare med fokus på Studiero, motivation och måluppfyllelse och uppdrag där jag bidragit med kompetens kring MI (motiverande samtal), underlag för pedagogiska utredningar eller språkstörning. 

Kompetensoråden

Mitt fokusområde har alltid varit psykiatri och neuropsykiatri (NPF) som ett av flera tvärvetenskaper som berör specialpedagogiken men jag har också utbildning inom särbegåvning, föräldrasamverkan, juridik, läs- och skrivsvårigheter och barns- utveckling och anknytning.

Ord från rektorer

Jag anlitade Magdalena Berger i upptakten till ett utvecklingsarbete på min skola. Uppdraget bestod av kartläggning av lärmiljöer genom lektionsobservationer, intervjuer med elever och lärare, samt coachning till lärare som önskade. Arbetet mynnade ut i en rapport med förslag på fortsatt utveckling för skolan. Jag har känt mig trygg med Magdalena utifrån hennes teoretiska kunskaper, långa erfarenhet och djupa engagemang i undervisningsfrågor. Magdalena genomförde även en work-shop med skolledningen som hjälpte oss att få syn på utvecklingsbehov i skolan. Jag är mycket nöjd med Magdalenas insats och kan varmt rekommendera henne. Gunilla Blomqvist, Rektor i gymnasieskola, Stockholm 2022-11-01   
 
Magdalena och jag har arbetat tillsammans i två skolor. Magdalena har en tydlig professionalitet som underbyggs av gedigen erfarenhet och vetenskaplig grund. Hon har ett engagerat fokus på att förändra för såväl den enskilda eleven som för skolan som helhet. Magdalenas förmåga att både se detaljer och att lyfta blicken för att se de kommande stegen i skolutveckling gör henne till en inspirerande samarbetspartner. Karl Martin Duke, Biträdande rektor LBS Stockholm Södra 2020-09-08 
 
SKOLUTVECKLING
 
KONSULTATION
 
HANDLEDNING
 
UTBILDNING
 
UPPDRAGOrd från lärare  

Magdalena kom till vår skola i syfte om att stärka det specialpedagogiska arbetet. Som nyexaminerad lärare har jag fått stor hjälp av Magdalenas erfarenhet och coaching. Vi har haft kontakt genom individuella möten där jag fått möjlighet att både dela med mig av mina erfarenheter samt ta del av olika synpunkter och utvecklingsområden. Detta har varit väldigt givande för min lärarutveckling. Jag kan starkt rekommendera Magdalena och hennes synsätt på specialpedagogiskt arbete! Tack Magdalena!
Linette Caglar, gymnasielärare, Stockholm 2022-05-05
 
"Magdalena kom in på vår skola för att förstärka det specialpedagogiska arbetet. Magdalena kan både föreläsa för hela kollegiet, delta i arbetslagens diskussioner och coacha i klassrummet. Oavsett roll gav Magdalena oss verktygen för att göra undervisningen bättre för alla elever. Genom att identifiera styrkor och möjligheter kan hon få en lärare att göra en anpassning som är avgörande för en eller få elever, men som stärker hela gruppen.
Jag tror att de flesta som arbetat som lärare bollat med massvis av individuella anpassningar och känt sig otillräckliga i klassrummet. I det läge svensk skola befinner sig i med lärarbrist, och när resurser aldrig kommer vara oändliga, så är inkludering både en praktisk nödvändighet och det bästa för väldigt många elever med behov av stöd och utmaningar.
För att stärka en lärares självförtroende och förmåga, men också för att bidra till kulturförändring i kollegiet, så borde fler lyssna på Magdalenas reflektioner. Oavsett det är tillfälles inspiration eller som del av en längre process." Tomas Selin, ordförande för Förskolenämnden (FSN) i Huddinge kommun, 2019-11-09
 
KONTAKT