Så främjar vi barns och elevers lärande med hjälp av KASAM

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett förhållningssätt och kan med fördel användas som en konkret modell i pedagogiska verksamheter där det främsta syftet är att barnen, eleverna eller de man arbetar med ska må bra och där personalen kan fokusera på de mål som föreligger. På ett lättillgängligt sätt ger denna föreläsning kunskap om hur man för egen del eller tillsammans i grupp kan skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för de barn, ungdomar eller vuxna man arbetar med och vill främja hälsan för. 

Intresseanmälan