Psykisk ohälsa i skolan

Finns att köpa i bokhandeln i mars 2020

Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? 

Psykisk ohälsa i skolan är en bok som lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Gemensamt för ungdomarnas berättelser är att psykisk ohälsa är anledningen till att skolan inte blev som de hade tänkt sig.

Boken består dels av kortare samtal mellan författaren och enskilda elever i gymnasieskolan med författarens sammanfattande reflektioner. Dels består den av längre intervjuer med unga vuxna som ser tillbaka på sin gymnasietid. Författarens observationer vägleder läsaren genom boken och gör den lättillgänglig. Genom pedagogiska beskrivningar om hur psykisk ohälsa kan yttra sig får läsaren verktyg för att upptäcka och bemöta psykisk ohälsa inom skolans organisation.

Med lång erfarenhet av specialpedagogiskt elevhälsoarbete i skolan, både på individ- och organisationsnivå kan författaren på ett pedagogiskt sätt dela med sig av förklaringar och råd om hur ett välfungerande elevhälsoarbete kan bedrivas, men också insikter kring de utmaningar som många skolor står inför.

Psykisk ohälsa i skolan riktar sig främst till blivande och verksamma lärare samt annan personal i grundskolan och gymnasieskolan. Skolledare och elevhälsoteam, och andra som kommer i kontakt med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar kan ha god nytta av boken. Likaså kan Psykisk ohälsa i skolan ge ett lättillgängligt inifrånperspektiv om skolans elevhälsoarbete till intresserade vårdnadshavare.