Referenser


Magdalena har en osviklig förmåga att sätta ord på det man vill jobba med, att få dig att känna dig helt och fullständigt förstådd . Hennes klokskap, inlevelseförmåga och breda och djupa kompetens medför att jag kan ge henne de allra bästa rekommendationer.


Ulrika Persson, specialpedagog, privat kund 2022-09-10

Jag anlitade Magdalena Berger i upptakten till ett utvecklingsarbete på min skola. Uppdraget bestod av kartläggning av lärmiljöer genom lektionsobservationer, intervjuer med elever och lärare, samt coachning till lärare som önskade. Arbetet mynnade ut i en rapport med förslag på fortsatt utveckling för skolan. Jag har känt mig trygg med Magdalena utifrån hennes teoretiska kunskaper, långa erfarenhet och djupa engagemang i undervisningsfrågor. Magdalena genomförde även en work-shop med skolledningen som hjälpte oss att få syn på utvecklingsbehov i skolan. Jag är mycket nöjd med Magdalenas insats och kan varmt rekommendera henne.
Gunilla Blomqvist, Rektor i gymnasieskola, Stockholm 2022-11-01   

Tack vare de coachingsamtal jag haft har jag fått en ny syn på läraryrket med infallsvinklar som jag inte hade tidigare och har på Magdalenas inrådan börjat reducera en del av stressen jag burit på. Det har faktiskt gett väldigt mycket och framtiden ser lite ljusare ut nu. Tack för allt! 
David Westerlund, gymnasielärare, Stockholm 2022-04-25

En av de bästa utbildningar jag deltagit i. En av aspekterna är att du förmedlar ett gemensamt språk vi skulle kunna förhålla oss till, på ett enkelt sätt. Kasam är ju naturligtvis del i det språket. / Jenny Jansson, specialpedaog om heldagsutbildningen Psykisk hälsa och hållbara studier

Magdalena kom till vår skola i syfte om att stärka det specialpedagogiska arbetet. Som nyexaminerad lärare har jag fått stor hjälp av Magdalenas erfarenhet och coaching. Vi har haft kontakt genom individuella möten där jag fått möjlighet att både dela med mig av mina erfarenheter samt ta del av olika synpunkter och utvecklingsområden. Detta har varit väldigt givande för min lärarutveckling. Jag kan starkt rekommendera Magdalena och hennes synsätt på specialpedagogiskt arbete! Tack Magdalena!
Linette Caglar, gymnasielärare, Stockholm 2022-05-05

Magdalena har gedigen kunskap och erfarenhet av hur man arbetar med tillgänglighet i skolan. Hon inger förtroende eftersom hon verkligen vet vad hon pratar om. På ett tydligt, konkret och ödmjukt sätt kan hon förklara hur man kan tänka i olka situationer samt ge verktyg som man själv kan använda sig av i praktiken. Jag rekommenderar verkligen Magdalena som föreläsare! 
Alma Kongo, gymnasielärare, Stockholm 2021-04-21

Jag har lyssnat till Magdalenas föreläsning om KASAM. Hon har ett intresseväckande och varierat innehåll som engagerar deltagarna på ett aktivt sätt genom hela föreläsningen. Hon är tydlig och synliggör många situationer som jag som deltagare kan känna igen mig i och använda mig av i kommande arbetssituationer. Hon är framförallt konkret i de verktyg hon presenterar och har en stor verklighetsförankring. Det är lätt att ta till sig det hon föreläsner om. Jag rekommenderar alla verksamma inom skolan men också andra yrkesområden att boka Magdalena både som föreläsare men också läsa det hon skrivit. 
Emma Wahlström, gymnasielärare och förstelärare, deltagare, Stockholm 2021-04-15

Magdalena är en lugn, tydlig och väldigt erfaren person som på ett strukturerat sätt hjälpt mig att utvecklas både som person men främst inom min profession i mitt specialpedagogiska uppdrag. Magdalena har "sått frön" hos mig som jag nu "sår vidare" inom min verksamhet. Jag har sett fram emot våra Teamsmöten och Magdalena har vid varje tillfälle stärkt mina tankar och handlingar samt utmanat mig lite till, både med nya tankestrategier såsom konkrata handlingar inom mitt uppdrag. Det har varit mycket värdefulla möten som jag varmt kan rekommendera. 
Anna Sivermalm, specialpedagog, Norrtälje kommun 2021-04-14

Magdalena och jag har arbetat tillsammans i två skolor. Magdalena har en tydlig professionalitet som underbyggs av gedigen erfarenhet och vetenskaplig grund. Hon har ett engagerat fokus på att förändra för såväl den enskilda eleven som för skolan som helhet. Magdalenas förmåga att både se detaljer och att lyfta blicken för att se de kommande stegen i skolutveckling gör henne till en inspirerande samarbetspartner.
Karl Martin Duke, Biträdande rektor LBS Stockholm Södra 2020-09-08 


Jag (specialpedagog) och kuratorn på vår skola lyssnade på en föreläsning om psykisk ohälsa med Magdalena och blev väldigt peppade av hennes fängslade sätt och förmåga att uttrycka sig. Vi kände igen oss i det mesta och de konkreta tips hon gav är sådant vi också jobbar med inom EHT men vi har svårt att få med alla våra kollegor "på tåget". Det vi kände var att detta skulle våra kollegor behöva höra! Vi tror att det kan inspirera dem att få lyssna på Magdalena och att det kan hjälpa oss i vårt fortsatta viktiga arbete om ungdomars psykiska hälsa. Så nu har vi bokat in hennes föreläsning för hela kollegiet. 
Anna Öhrström, Specialpedagog, Praktiska gymnasiet, Sundsvall. 2021-04-12

Magdalena är mycket kompetent och skicklig i rollen som handledare/coach. Hon har fullt fokus, är närvarande och uppmuntrande. Hon har en otrolig förmåga att fånga upp det som händer i processen. Hon ser vilka mål som behöver prioriteras. Jag har fått nya insikter och redskap att hantera olika situationer i min yrkesroll. Mitt självförtroende har stärkts tack vare handledningen. Jag rekommenderar Magdalena varmt!
Carina Persson, specialpedagog, gymnasiet, Stockholm 2021-04-12

Jag har läst Magdalenas bok Pyskisk ohälsa i skolan, jag var moderator på bokreleasen. Då fick jag förmånen att höra Magdalena berätta om bakgrund och syfte med boken. Magdalena är mycket inspirerande att lyssna på och hennes kloka tankar och goda kunskaper är värdefulla, inte bara i skolans värld."
Kerstin Yttermo, enhetschef, Farsta fritid, Stockholm stad 2021-04-10

Magdalena är en föreläsare som både har kunskap och erfarenhet av elevernas, lärarnas och skolans syn på tillgänglighet. Hon är konkret, tydlig och samtidigt ödmjuk och inkännande. Jag gick från föreläsningen med nya verktyg att jobba med mina elever samt en känsla av att jag faktiskt kan och vill göra skillnad. Jag remommenderar varmt Magdalena som föreläsare. 
Emmeli Fall, gymnasielärare och speciallärare 2021-03-30

Jag lyssnade till Magdalena på konferensen om Framtidens särskola 2021. Mycket tänkvärt och hoppfullt perspektiv om barn och ungdomar kring psykisk ohälsa. Konkreta metoder med fokus på friskfaktorer och att vi alla kan göra skillnad.
Marie Norgren, lärare i särskolan 2021-02-04

Jag har lyssnat till Magdalenas föreläsning "Psykisk ohälsa i skolan". Ett mycket viktigt ämne för alla som är verksamma i skolan. Framfördes klart och tydligt med många fina exempel och tillvägagångssätt. Rekommenderar att lyssna till föreläsningen och även att läsa boken hon har skrivit i ämnet! 
Maria Wedin, rektor, Broskolan 2021-02-04

Jag hade möjligheten att arbeta med Magdalena Berger på LBS Stockholm Södra där hon tog stort ansvar för att bygga upp skolans elevhälsoarbete. Magdalena är lyhörd, kommunikativ och noggrann i sitt arbete och tar in elevers såväl som lärares och annan personals perspektiv för att skapa en fungerande situation. Jag vill varmt rekommendera Magdalena och är tacksam för hennes generositet. 
Anja Liljefors, Bild- och medialärare, fotograf och bildredaktör, LBS Stockholm Södra 2020-03-19

Magdalena höll vid två tillfällen en föreläsning om psykisk hälsa och ohälsa för oss i Narkolepsiföreningen och vi var mycket nöjda. Hon var väldigt flexibel och anpassade sin föreläsning efter våra medlemmars behov.
Åsa Holmberg, Narkolepsiföreningen, 2019-11-10

"Magdalena kom in på vår skola för att förstärka det specialpedagogiska arbetet. Magdalena kan både föreläsa för hela kollegiet, delta i arbetslagens diskussioner och coacha i klassrummet. Oavsett roll gav Magdalena oss verktygen för att göra undervisningen bättre för alla elever. Genom att identifiera styrkor och möjligheter kan hon få en lärare att göra en anpassning som är avgörande för en eller få elever, men som stärker hela gruppen.

Jag tror att de flesta som arbetat som lärare bollat med massvis av individuella anpassningar och känt sig otillräckliga i klassrummet. I det läge svensk skola befinner sig i med lärarbrist, och när resurser aldrig kommer vara oändliga, så är inkludering både en praktisk nödvändighet och det bästa för väldigt många elever med behov av stöd och utmaningar.

För att stärka en lärares självförtroende och förmåga, men också för att bidra till kulturförändring i kollegiet, så borde fler lyssna på Magdalenas reflektioner. Oavsett det är tillfälles inspiration eller som del av en längre process." 
Tomas Selin, ordförande för Förskolenämnden (FSN) i Huddinge kommun, 2019-11-09

Jag fick möjlighet att lyssna på en föreläsning som Magdalena höll den 2 november om psykisk ohälsa och hälsa. En inspirerande föreläsning där Magdalena delade med sig av handfasta råd, fick publiken delaktig och på ett genuint sätt delade med sig av sina egna erfarenheter. Efter föreläsningen snurrade huvudet av många positiva och hoppfulla känslor.
Denice Fallsdalen, Plånbokssmart, 2019-11-03

"En interaktiv, inspirerande och matnyttig föreläsning om elev- och lärarhälsa, ur såväl hisoriskt som samtida perspektiv, med flera konkreta verktyg för att kartlägga och förbättra sitt välmående på arbetsplatsen. Riktigt bra, lagom personlig och verkligen proffsig föreläsare som lägger ribban helt rätt. Alla jag pratade med efter föreläsningen tyckte att den var jättebra och kände sig peppade". 
Frida Jörgensen, lärare Bromma gymnasium 2019-06-14
 

Feedback från föreläsningar
  • Intressant och angelägen föreläsning
  • Bra föreläsning som sammanfattar så mycket viktigt. 
  • Mycket bra och informativt!
  • Riktigt bra! Tusen tack! 
  • Verkligen en toppenbra föreläsning. Tack! 
  • Jättebra föreläsning och viktigt ämne.
  • Jättebra viktig föreläsning!! 
  • Så intressant, tack! Väldigt bra! 
  • Tack för en intressant och engagerande föreläsning
 

Vi bokade Magdalena i samband med en studiedag med fokus på extra anpassningar för personalen på 3 skolor i Stockholmsområdet. Innehållet var väl anpassat för personalgruppen där förkunskaperna varierade. Föreläsningen innefattade 3 delar vilket vi uppskattade mycket. Den första delen handlade om olika diagnoser/behov, den andra om vilka anpassningar som kunde vara lämpliga och den tredje delen var en ”hands on-workshop” där personalen ämnesvis fick arbeta med att utforma uppgifter utifrån elevgruppen på skolorna. Denna dag blev ett avstamp i vårt arbete med extra anpassningar och vi följde sedan upp detta under fler studiedagar och genom auskultationsprojekt under året. Så här i efterhand hade vi gärna tagit in Magdalena vid fler tillfällen under året eller haft henne med som konsult för att driva utvecklingen under året men så blev tyvärr inte fallet.
Gustaf Berg, rektor Yrkesgymnasiet Thoréngruppen, 2018-11-09 

Magdalena är en kraftfull och kunnig föreläsare som fortbildat hela personalgruppen gällande psykisk ohälsa, NPF, lagar och förordningar samt likabehandlig. Genom hennes engagemang och kunnighet har vår skola kommit långt i det främjande och förebyggande arbetet med elevhälsa.

Magdalena kan omsätta sina kunskaper när hon föreläser så att alla personer i ett rum känner sig inkluderade. Hon använder gärna interaktiva metoder för att göra publiken delaktig. Magdalena engagerar och inspirerar som talare. På ett humoristiskt och lättsamt sätt kan hon resonera och diskutera ”svåra” ämnen och är inte rädd för att ge goda råd och tips hur man kan komma vidare med elevgrupper eller individer i behov av anpassningar och stöd. Magdalena passar som talare och rådgivare för EHT team, ledningsgrupper och lärare.
Petronella Odhner, rektor ​Internationella Hotell och Restaurangskolan 2018-11-16 

Magdalena Berger har en unik förmåga att få lärare, skolledare och personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden. Magdalena har föreläst kring vad elevhälsa är på en skola med fokus på inkludering. Med tydlighet och konkreta exempel, såväl som förståelse för verkligheten har uppskattningen hos lärarna varit stor. Med tydliga inslag av faktiska verktyg får Magdalena lärarna att känna att de vill pröva nya grepp, nya synsätt eller nya metoder. Hon blir en brygga mellan teori och praktik när det verkligen behövs.
 
Magdalena har också coachat och handlett lärare och EHT-personal och genom ett inkännande sätt men med tydliga krav visat på sätt att förändra praktiken för att hjälpa de elever som behöver det som mest. Magdalena visar, i både praktik och teori, exempel på lågaffektivt bemötande. Ett stor kunnande inom motiverande samtal kommer till användning både i skolans vardag men även genom handledning och föreläsning för kollegor.
Klara Lundin, Biträdande rektor Hermods (Klara teoretiska gymnasium) 2018-11-09

Magdalena har varit anställd på Perido Skills AB under två olika perioder. Under den ena hade Magdalena en visstidsanställning och arbetade som rekryterare hos den externa kunden Skatteverket, och under den andra hade Magdalena en tidsbegränsad visstidsanställning och arbetade som kommunhandläggare på Stocksholms Stads Serviceförvaltning. Magdalena är en person som sprider mycket värme omkring sig och är duktig i mötet med människor, såväl internt som externt. Samarbetet har fungerat mycket bra med Magdalena och kunderna har varit nöjda med hennes arbete.
Jenny Sandelin, Konsultchef, Perido AB 2012-07-04 

Magdalena har visat stort prov på kreativitet och kompetens. Att arbeta som headhunter inom rekryteringsbranschen innebär ständigt snabba förändringar och det ställs krav på självständighet, flexibilitet samt förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Dessa krav har Magdalena väl levt upp till. Då Magdalena dessutom har ett trevligt sätt, är ansvarsfull, lojal, pålitlig, är det med stort nöje vi ger henne våra bästa rekommendationer. 
Ira Isaksson, VD och grundare, Isaksson rekrytering & bemanning AB 2011-10-01 

Magdalena och jag arbetade tillsammans på Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Magdalena började sin karriär inom HR hos oss, och fick efter mycket god genomförd praktik (LIA) ett erbjudande om fortsatt anställnings på bolaget. Magdalena är, förutom en trevlig och jordnära kollega, en ambitiös, framåt och intresserad person som har lätt för att knyta kontakter och skapa långsiktiga relationer på alla nivåer. Detta var en förutsättning i Magdalenas roll som rekryterare och headhunter, där hon på ett framgångsrikt sätt skötte kontakt med såväl kandidater som kunder.
Elin Jerklind, Elin Jerklind Consulting AB 2011-12-08 

Broskolan är en träningsskola för elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning och tillhör Ävlsjö stadsdel. De senaste åren har Magdalena Berger arbetat med bild och ordnade hösten 2000 en fantastisk utställning på Medborgarkontoret i Älvsjö. Magdalena är mycket engagerad i sitt arbete, drivande och med stor ambition att göra sitt allra bästa, vilket också resultatet visar. Magdalena har också under en tid varit ordförande i skolans Elevinformationsgrupp. Magdalena Berger har mycket god hand med elever och föräldrar, är samarbetsvillig och lojal, en omtyckt kollega och ställer alltid upp med arbetsinsatser och hjälp vid behov. Sammanfattningsvis anser jag att Magdalena Berger med stort ansvarskännande och skicklighet alltid utfört sitt arbete som specialpedagog på Broskolan på det bästa sätt som möjligt är.
Inger Braun, Bitr. rektor. Broskolan träningssärskola, Herrängens rektorsområde 2002-04-30 

Magdalena har startat upp vår förskolas lekskoleverksamhet hösten – 93 och har sen dess bedrivit en utomordentligt bra verksamhet där barn, föräldrar och jag som chef är mycket nöjda. Magdalena har utfört ett seriöst arbete där hon många gånger har visat prov på en lyhördhet och en god människokännedom. Hon har arbetat med struktur och analys som metod och hon är en skicklig pedagog. Därutöver är hon glad, rolig och har en kreativitet som hon gärna delar med sig av. Hon har varit en mycket omtyckt medarbetare! Magdalena har hela tiden sökt utveckling och har alltid funnit egna utmaningar i stort och i smått i sin yrkesutövning. Jag vill med glädje rekommendera henne till framtida bedrifter!
Kjersti Nilsson, Förskolechef, Pysslingen Förskolor 1995-06-15,