VEM ÄR BERGER?

"Magdalena har en otrolig förmåga att fånga upp det som händer i processen."

Barnperspektivet

Med åren har jag kommit att förena specialpedaogik, beteende-vetenskap, psykiatri och HR till något som huvudsakligen kommit att handla om psykisk hälsa, tillgänglighet och känsla av sammanhang (KASAM). Jag har alltid stått på barnens sida och som ung utbildade jag mig därför till förskollärare. 

Specialpedagogik, en pedagogik för alla

Det var när jag startade upp en deltidsförskola på egen hand i Pysslingens regi i början av nittiotalet, som jag fick intresse för specialpedagogiken. Jag hade barn som behövde bemötas på annat sätt än jag var van vid och tack vare en handlederare som var specialpedagog och kunde jag utveckla metoder som fungerade för alla. På kvällarna arbetade jag på en behandlingsavdelning inom BUP och allt detta ledde till att jag ansökte om att få börja studera på det nystartade kandidat- och magisterprogrammet i specialpedagogik i Stockholm.

Särskola, resursklass och liten undervisningsgrupp

Min första anställning efter avslutade studier i specialpedagogik var som borgarrådssekreterare i Stockholms stadshus men ganska snart övergick jag till att arbeta direkt i verksamhet. Min första anställning som specialpedagog var på en träningssärskola för barn med austismspektrumtillstånd (AST) där jag bland annat arbetade med TEACCH - tydliggörande pedagogik. Därefter följde åtta år på grundskolan som undervisande speciallärare i liten undervisningsgrupp respektive resursklass för elever i behov av särskilt stöd på grund av NPF eller andra utmaningar.

Rekryterare och HR-konsult

Efter 14 år som specialpedagog tog jag en paus och utbildade mig till rekryterare och HR-konsult. Ett par år följde som rekryteriare på ett ekryteringsföretag, HR-konsult på statlig myndighet och servicehandläggare på Kontaktcenter Stockholm innan jag återvände till mitt arbete som specialpedagog. 

Egenföretagare, konsult och entreprenör

I januari 2018 startade jag mitt företag på deltid och kom att arbeta parallellt med min anställning som specialpepdagog på gymnasiet. Sedan ett år tillbaka har jag varit heltidsföretagare och frilansat som skolutvecklare och konsult och handledare på skolor. Jag har även varit flitigt anlitad föreläsare och lärarutbildare.  

Författare och skribent

Två böcker har det blivit och en tredje på gång. Böckerna är utgivna av Studentlitteratur. Båda kom 2020 och handlar om psykisk hälsa.  Mer om böckerna här

Betydelsen av vetenskap och beprövad erfarenhet

I skolan och många branscher är det vanligt att följa trender. En ny metod, ett nytt kunskapsområde och ingen vill missa det allra senaste. Av olika skäl kan man ibland glömma vikten av att hålla sig till vetenskap och evidens. Vill du vara säker på att din utbildning/föreläsning/handledning är förankrad i vetenskap och forskning kan jag lova dig att du är i goda händer när du anlitar Berger utbildning AB. 
 


 
Visa CV
 
KONTAKT