MINA TJÄNSTER (nya hemsidan)

Med fördjupad kunskap och lång erfarenhet inom psykiatri och neuropsykiatri samt arbete med friskfaktorer och tillgänglighet erbjuder jag föreläsningar, utbildningar och pedagogisk handledning som stärker självförtroendet hos personal som har till uppgift eller vill förebygga hinder, utmaningar och främja psykisk hälsa i sin profession.

Utbildningar riktade till personal inom alla typer av verksamheter med fokus på såväl den egna personalgruppen, arbete med vuxna och arbete med barn 0-18 år. Privat och offentlig sektor, förening och myndighet samt enskilda privatpersoner. 

Utbildningar 

PSYKISK HÄLSA                     NPF OCH TILLGÄNGLIGHET         SPECIALPEDAGOGIK                                              
           Psykisk hälsa, Välmående och Känsla av sammanhang                   NPF och tillgänglighet i gymnasiet Samverkansmetoder i elevhälsoarbetet
Psykisk hälsa & Känsla av sammanhang NPF och tillgänglighet i grundskolan Extra anpassningar och särskilt stöd
  NPF och tillgänglighet i vuxenutbildningen Främjande elevhälsoarbete
Psykisk hälsa - Barn, ungdomar, elever och föräldrar (Puff till ny sida där fler tjänster finns om Psykisk hälsa finns) Tydliggörande pedagogik Föräldrasamverkan
  KASAM - En modell i tillgänglighetsarbetetet Samtalsmodeller

 

Specialpedaog, leg.lärare, leg.förskollärare, utbildad handledare och coach, MI-coach, examinerad HR-konsult och rekryterare, fördjupad kunskap och utbildning inom neuropsykiatri,  barn- och ungdomspsykiatri och tillgänglighet.


Samtalsstöd och handledning

PROFESSIONS-HANDLEDNING                 FÖRÄLDRA-COACHNING          PRIVAT COACHNING   
Stress, arbete, hälsa                                        
TEAMHANDLEDNING           COACHNING
ADHD, AUTISM
KONSULTATION, RÅDGIVNING
 

Utveckling och organisationsstöd

 
INTRESSEANMÄLAN
 

Mina styrkor är att omvandla det som är teoretiskt och abstrakt till att bli begripligt och konkret. I skolan har vi ett elevhälsouppdrag att förhålla oss till och som alla ska vara delaktiga i. Med mångårig erfarenhet av utvecsklingsarbete på alla nivåer kan jag snabbt lyfta blicken och se era styrkor. Många gånger gör vi mycket mer än vi tror. Jag blir en brygga mellan teori och praktik med samsyn och samverkan som en nödvändig väg mot goda verksamhetsresultat.

 
Jag har känt mig trygg med Magdalena utifrån hennes teoretiska kunskaper, långa erfarenhet och djupa engagemang i undervisningsfrågor. Magdalena genomförde även en work-shop med skolledningen som hjälpte oss att få syn på utvecklingsbehov i skolan. Jag är mycket nöjd med Magdalenas insats och kan varmt rekommendera henne. Gunilla Blomqvist, Rektor i gymnasieskola, Stockholm

Med utbildning och omfattande erfarenhet inom såväl pedagogik, personal och administration samt psykiatri och neuropsykiatri har jag med åren integrerat dessa skilda kunskapsområden till något som kommit att bli unik. Med min pedagogiska förmåga kan jag därmed få det svåra och abstrakta att bli begripligt, konkret och inspirerande. 

 
Magdalena har en tydlig professionalitet som underbyggs av gedigen erfarenhet och vetenskaplig grund. Hon har ett engagerat fokus på att förändra för såväl den enskilda eleven som för skolan som helhet. Magdalenas förmåga att både se detaljer och att lyfta blicken för att se de kommande stegen i skolutveckling gör henne till en inspirerande samarbetspartner. Karl Martin Duke, Biträdande t.f. rektor, Stockholm.


 

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag