Privata aktörer & företag

Utbildningar & workshops
Inspirationsföreläsningar
Fördjupad kunskap
Handledning 
Konsultation
Expertråd


 

Aktuellt 

Webbinarier

Webbinarium om lärarhälsa 7 september

 

Webbinarium om NPF 27 september

 

Webbinarium Psykisk hälsa elever 19 oktober


Kurser

Kurs heldag Psykisk hälsa elever Stockholm 7 november 
 
Kurs heldag Psykisk hälsa elever Malmö 14 november
 
Kurs heldag Psykisk hälsa elever Göteborg 15 november
 
Kurs heldag Psykisk hälsa elever Zoom 20 novemberÖvrigt att boka utifrån behov

 • Psykisk hälsa och ohälsa. 
 • KASAM - Känsla av sammanhang.
 • Inkludering och tillgänglighet. 
 • NPF - Neuromångfald. 
 • ADHD, Autismspektrum.
 • Funktionsvariationer. 


Aktuella föreläsningar
 

Så främjar vi friskfaktorer på arbetsplatsen

Läs mer

Samtalsmodeller vid svåra samtal

Läs mer

Psykisk hälsa och välmående på jobbet 

Läs mer

NPF och andra funktionsnedsättningar - Barn, ungdomar och elever

Läs mer

Psykisk hälsa och välmående - Barn, ungdomar och föräldrar 

 Läs mer

Funktionsrätt, tillgänglighet och arbetsplatsanpassning

Läs mer
KONTAKT OCH FRÅGOR

 

Feedback i samband med föreläsning om psykisk ohälsa.
Skolfam konferensen, arrangerad av Göteborgs stad och Allmänna barnhuset 10 september 2021. 
Intressant och angelägen föreläsning. Tack!
Bra föreläsning som sammanfattar så mycket viktigt. Riktigt bra!
Mycket bra och informativt! Tusen tack!
Verkligen en toppenbra föreläsning. Tack!
Jättebra föreläsning och viktigt ämne.
Jättebra viktig föreläsning!!
Så intressant, tack ‌
Väldigt bra!
Tack!
Tack för en intressant och engagerande föreläsning. Tycker det är så viktigt det där med att tala MED barn och ungdomar och inte TILL. Du pratade fint om det tyckte jag.
 
Utbildningar & kunskapsstöd
 • Psykisk hälsa och ohälsa
 • Arbetsrelaterad ohälsa
 • KASAM - Känsla av sammanhang som vetenskaplig modell i det främjande arbetsmiljöarbetet
 • Funktionsvariationer
 • NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)
 • Tillgängliga arbetsplatser
 • Inkluderarande förhållningssätt 
 • Hur vi tar värnar om specialiserad arbetskraft
 • Flexibel rekrytering i ett mångfaldsperspektiv
 • Arbetsplatsanpassning
 • Tillbakagång i arbete efter arbetsrelaterad ohälsa
 • Friskfaktorer och riskfaktorer
KONTAKT OCH FRÅGOR
 
Du vet väl att du även kan boka online-föreläsningar?


Handledning, coaching och konsultation

Handledning - enskild eller i grupp
Handledning kan erbjudas i ditt eget team men också i en handledningsgrupp med andra inom samma yrkesgrupp. I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera de frågor som dyker upp i ditt arbete. Genom handledarens kvalificerade bemötande får du möjlighet till relfektion, perspektivvidgande och stöd i att kunna utvecklas i din yrkesroll. Handledning leder till lärande och utökad självinsikt såväl som förståelse för egna och andras agerande. Handledning leder också till större beredskap och till att utarbeta verktyg i vardagen vilket i sig leder till stressreduktion. 

Handledningsprocessen
Att få handledning innebär att du träffar en professionell handledare regelbundet under en längre tid. Kontakten ska vara relativt tät och en överenskommelse görs vid handledningens början om vad den handledde eller de handledda önskar få ut av träffarna. Det är du/ni som är experter på ditt/ert yrkesområde. Som handledare är jag är inbjuden att lyssna och stötta dig men också utmana dig genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. 

Coaching - privat eller i jobbet
Coaching kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. I coaching uttalar du vad du önskar få hjälp med eller preciserar vad du vill uppnå. Coaching lämpar sig bra för privatpersoner, såväl anställda som chefer som inte vet hur de ska komma vidare men har målet klart och tydligt framför sig. Coaching erbjuds också föräldrar som behöver stöd i sin föräldrarroll. En coach kan fungera som ett kvalificerat bollplank som ger dig verktyg och nya tankesätt. Intresseanmälan

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp. Det kan handla om research eller tjänster och stöd inom ett expertområde som konsulten besitter Kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal så diskuterar vi innehåll och form. Intresseanmälan

Coaching till skolledare och chefer
Jag kan hjälpa dig i din roll att leda team eller arbetslag? Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att arbeta med elevhälsa i enlighet med rådande lagstiftning eller styrdokument. Det kan i skolan också gälla arbete med bedömningar och utredningar om särskilt stöd. Kan hända är du ny i din position. Som specialpedagog och HR-konsult har jag lång erfarenhet i organisationsarbete och och kan ge dig som pedagogisk ledare konsultation och stöd i din vilja att nå dina visioner.
Psykisk hälsa

Coachning
KOSTNADSFRITT SAMTAL

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag