Rekommendationer

Pysslingen förskolor

Magdalena har startat upp vår förskolas lekskoleverksamhet hösten – 93 och har sen dess bedrivit en utomordentligt bra verksamhet där barn, föräldrar och jag som chef är mycket nöjda. Magdalena har utfört ett seriöst arbete där hon många gånger har visat prov på en lyhördhet och en god människokännedom. Hon har arbetat med struktur och analys som metod och hon är en skicklig pedagog. Därutöver är hon glad, rolig och har en kreativt som hon gärna delar med sig av. Hon har varit en mycket omtyckt medarbetare! Magdalena har hela tiden sökt utveckling och har alltud funnit egna utmaningar i stort och i smått i sin yrkesutövning. Jag vill med glädje rekommendera henne till framtida bedrifter!

Stockholm 1995-06-15, Kjersti Nilsson, Förskolechef, Pysslingen Förskolor AB


Broskolan Träningssärskola

Broskolan är en träningsskola för elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning och tillhör Ävlsjö stadsdel. De senaste åren har Magdalena Berger arbetat med bild och ordnade hösten 2000 en fantastisk utställning på Medborgarkontoret i Älvsjö. Magdalena är mycket engagerad i sitt arbete, drivande och med stor ambition att göra sitt allra bästa, vilket också resultatet visar. Magdalena har också under en tid varit ordförande i skolans Elevinformationsgrupp. Magdalena Berger har mycket god hand med elever och föräldrar, är samarbetsvillig och lojal, en omtyckt kollega och ställer alltid upp med arbetsinsatser och hjälp vid behov. Sammanfattningsvis anser jag att Magdalena Berger med stort ansvarskännande och skicklighet alltid utfört sitt arbete som specialpedagog på Broskolan på det bästa sätt som möjligt är.

Stockholm 2002-04-30 Inger Braun, Bitr. rektor. Broskolan, Herrängens rektorsområde


Isaksson Rekrytering & Bemanning AB

Magdalena har visat stort prov på kreativitet och kompetens. Att arbeta som headhunter inom rekryteringsbranschen innebär ständigt snabba förändringar och det ställs krav på självständighet, flexibilitet samt förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Dessa krav har Magdalena väl levt upp till. Då Magdalena dessutom har ett trevligt sätt, är ansvarsfull, lojal, pålitlig, är det med stort nöje vi ger henne våra bästa rekommendationer.

Alvik 2011-10-01 Ira Isaksson, VD och grundare och Magdalenas chef, Isaksson rekrytering & bemanning AB


Elin Jerklind Consulting AB

Magdalena och jag arbetade tillsammans på Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Magdalena började sin karriär inom HR hos oss, och fick efter mycket god genomförd praktik (LIA) ett erbjudande om fortsatt anställnings på bolaget. Magdalena är, förutom en trevlig och jordnära kollega, en ambitiös, framåt och intresserad person som har lätt för att knyta kontakter och skapa långsiktiga relationer på alla nivåer. Detta var en förutsättning i Magdalenas roll som rekryterare och headhunter, där hon på ett framgångsrikt sätt skötte kontakt med såväl kandidater som kunder.

2011-12-08 Elin Jerklind, Elin Jerklind Consulting AB


Perido Skills AB

Magdalena har varit anställd på Perido Skills AB under två olika perioder. Under den ena hade Magdalena en visstidsanställning och arbetade som rekryterare hos den externa kunden Skatteverket, och under den andra hade Magdalena en tidsbegränsad visstidsanställning och arbetade som kommunhandläggare på Stocksholms Stads Serviceförvaltning. Magdalena är en person som sprider mycket värme omkring sig och är duktig i mötet med människor, såväl internt som externt. Samarbetet har fungerat mycket bra med Magdalena och kunderna har varit nöjda med hennes arbete.

2012-07-04 Jenny Sandelin, Konsultchef, Perido AB


Referenser

Katarina Björk, rektor, Hermods Gymnasium Sthlm
Pouya Pourakbar, lärare, Praktiska gymnasiet Täby
Gustaf Berg, rektor, LBS Norra Stockholm
Klara Lundin, biträdande rektor, Bromma Gymnasium