Recensioner

Recensioner föreläsningar och utbildningar:

Magdalena är en kraftfull och kunnig föreläsare som fortbildat hela personalgruppen gällande psykisk ohälsa, NPF, lagar och förordningar samt likabehandlig. Hon kan omsätta sina kunskaper när hon föreläser så att alla personer i ett rum känner sig inkluderade. Hon använder gärna interaktiva metoder för att göra publiken delaktig.

Magdalena engagerar och inspirerar som talare. På ett humoristiskt och lättsamt sätt kan hon resonera och diskutera ”svåra” ämnen och är inte rädd för att ge goda råd och tips hur man kan komma vidare med elevgrupper eller individer i behov av anpassningar och stöd. 

Genom hennes engagemang och kunnighet har vår skola kommit långt i det främjande och förebyggande arbetet med elevhälsa.Magdalena passar som talare och rådgivare för EHT team, ledningsgrupper och lärare.

Petronella Odhner, Rektor Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Stockholm


Magdalena har föreläst kring vad elevhälsa är på en skola med fokus på inkludering. Med tydlighet och konkreta exempel, såväl som förståelse för verkligheten har uppskattningen hos lärarna varit stor. Med tydliga inslag av faktiska verktyg får Magdalena lärarna att känna att de vill pröva nya grepp, nya synsätt eller nya metoder.

Magdalena Berger har en unik förmåga att få lärare, skolledare och personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden. Hon blir en brygga mellan teori och praktik när det verkligen behövs.

Klara Lundin, Biträdande rektor, f.d. Hermods Gymnasium, Stockholm 


Vi bokade Magdalena i samband med en studiedag med fokus på extra anpassningar för personalen på 3 skolor i Stockholmsområdet. Innehållet var väl anpassat för personalgruppen där förkunskaperna varierade.

Föreläsningen innefattade 3 delar vilket vi uppskattade mycket. Den första delen handlade om olika diagnoser/behov, den andra om vilka anpassningar som kunde vara lämpliga och den tredje delen var en ”hands on-workshop” där personalen ämnesvis fick arbeta med att utforma uppgifter utifrån elevgruppen på skolorna.

Denna dag blev ett avstamp i vårt arbete med extra anpassningar och vi följde sedan upp detta under fler studiedagar och genom auskultationsprojekt under året. Så här i efterhand hade vi gärna tagit in Magdalena vid fler tillfällen under året eller haft henne med som konsult för att driva utvecklingen under året men så blev tyvärr inte fallet.

Gustaf Stokat, Rektor LBS Stockholm Norra 


Magdalena är väldigt kompetent. Hon är professionell och lyckas med sin positiva energi entusiasmera andra personer runt omkring henne.

Nina Lilja, Skolpool Sverige AB


Magdalena är tydlig, kreativ och har en positiv energi.

Oliver Ylvenius, Rektor Klara Gymnasium, Stockholm


Magdalena har coachat och handlett lärare och EHT-personal och genom ett inkännande sätt men med tydliga krav visat på sätt att förändra praktiken för att hjälpa de elever som behöver det som mest. Magdalena visar, i både praktik och teori, exempel på lågaffektivt bemötande. Ett stor kunnande inom motiverande samtal kommer till användning både i skolans vardag men även genom handledning och föreläsning för kollegor. 


Recension från förälder till elev med NPF (gymnaiset) :

Jag skickar detta mail bara för att återkoppla min reflektion efter mötet. Du är ”by far” den mest kompetenta och förtroendeingivande specialpedagog jag mött inom skolvärlden. Vid alla andra möten i tidigare skolor har jag fått utbilda specialpedagoger och lärare; du gav ett stöd och hade en tydlig åsikt och plan för hur vi ska ta oss an vår sons problem

Vi kommer säkert ha många gupp på vägen, men jag känner mig enormt hoppfull om hur vi kan komma vidare. Jag är glad att det för min son bara fanns en skola att gå. Han kände på atmosfären att det är rätt skola för honom och jag kan bara hålla med.