MI verktyg. Motivationstrappans fem stadier. 1. Ointresserad inte beredd 2. Intresserad osäker 3. Förberedelse beredd 4. Handling 5. Vidmakthållande. En pil visas från steg 5 till en ruta "återfall". Pilar från återfall till steg 2-5.

MI – Motiverande Samtal

MI – Vad är det egentligen?

MI blir allt vanligar inom alla människovårdande verksamheter och även inom skolan. Men att med några korta rader beskriva vad MI innebär, är en lite av en utmaning. Motiverande samtal har sedan jag gick min utbildning 2015, betytt obeskrivligt mycket för mig som yrkesverksam specialpedagog, coach och handledare.

MI påverkar alla delar av mitt arbete både med vuxna, barn och ungdomar och är för mig nyckeln i både handlednings- och utredningsarbetet som specialpedagog. Förhållningssättet genomsyrar inte bara den coachning jag bedriver dagligen med elever, vårdnadshavare, undervisande lärare och rektorer utan hjälper mig även privat. I svåra stunder med nära och kära är det ett fantastiskt användbart verktyg.

MI som livsfilosofi och människosyn

MI-andan genomsyrar min människosyn och har kommit att bli en del av mig genom att låta människor vara och förbli autonoma, äga sin egen förändringsprocess. MI handlar för mig om kärlek och respekt till individen, om tid och om välvilja, om att vara ett stöd när det blåser hårt på havet eller när dimman växer sig tät i skogen.

Som handledare är jag fullfjädrad men som utbildare i motiverande samtal är jag själv under handledning. Inom en snar framtid kommer jag bli självständig tränare, då jag sökt om att få delta i TNT. Men efter hundratals MI-samtal under de senaste åren ger jag dock egna introduktionsutbildningar redan nu.

Motivera

Motiverande samtal går ut på att motivera precis som det hörs på namnet. Men istället för att du i egenskap av samtalsledare peppar och tar över kommandot överlämnar du processen till fokuspersonen. Den person som behöver motiveras behöver förändras i sin egen takt. Du sår ett frö och tar reda på var i förändringsprocessen fokuspersonen befinner sig.

Därefter är samtalet ett samspel mellan er två där lyssnandet är i centrum. Det är lätt att bli ivrig och komma med egna råd. I MI har du visserligen vissa verktyg att tillgå men i det stora hela handlar allt om att få fokuspersonen att komma fram till den beredskap som krävs för att en förändring ska kunna ske.

 

Ref. Yvonne Bergmark Bröske YB-hälsan

>>Läs mer om motiverande samtal

>>Intresseanmälan