Konsultation

Konsultation innebär att du kanske inte nödvändigtvis behöver regelbunden handledning, coachning eller utbildning i ditt arbete utan bara vid ett eller ett par enstaka tillfällen. Du kanske har ganska klart för dig hur du ska och vill gå vidare men behöver bolla din frågeställning med någon eller få råd kring vilket val du skulle behöva göra. 

Kanske är du ny i din roll som skolledare, förskolechef eller i din roll att leda elevhälsoteam eller arbetslag. Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att arbeta i enlighet med rådande lagstiftning, kring styrdokument, utredningar om särskilt stöd eller hur du ska arbeta för att inte göra avkall på din värdegrund, utan att du för den skull ska behöva ta in de extra resurser din enhet inte har råd och möjlighet till. 

Det kan vara du som chef som behöver konsultation i en fråga som rör organisationen eller kanske en medarbetare som saknar specialpedagogisk kompetens men blivit tilldelad en roll denne inte känner sig trygg i som pedagog. Det kan gälla i stort sett vad som helst. Ett konsultationstillfälle kan leda till flera träffar, till handledning, coachning eller utbildning. Välkommen att kontakta mig per telefon eller mail så berättar jag mer och kan svara på om jag tror jag kan hjälpa dig.

info@magdalenaberger.se

 Foto: Magdalena Berger