Grusväg på landet.

Konsultation

Konsultation innebär att du kanske inte nödvändigtvis behöver regelbunden handledning, coachning eller utbildning i ditt arbete utan bara vid ett eller ett par enstaka tillfällen. Du kanske har ganska klart för dig hur du ska och vill gå vidare men behöver bolla din frågeställning med någon. Eller så vill du få råd kring vilket val du skulle behöva göra.

Konsultation till skolledare och förskollechefer

Kanske är du ny i din roll som skolledare, förskolechef eller i din roll att leda elevhälsoteam eller arbetslag. Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att arbeta i enlighet med rådande lagstiftning eller styrdokument. Det kan också gälla arbete med bedömningar och utredningar om särskilt stöd. Du kan som pedagogisk ledare behöva konsultation och stöd i hur du ska arbeta med värdegrundsarbete trots begränsad personalstyrka.

Konsultation till chefer i övriga verksamheter

Det kan vara du som chef som behöver konsultation i frågor gällande medarbetare med psyksik ohälsa eller medarbetare med funktionsvariationer. Idag ska alla chefer rekrytera enlig principer om mångfald vilket också innefattar medarbetare med funktionsvariationer. Det kan vara svårt om kunskapen kring funktionsvariationerna brister. Ett eller ett par konsultationstillfälle räcka för att satsa på rätt saker.

Välkommen att kontakta mig per telefon eller mail så berättar jag mer och kan svara på om jag tror jag kan hjälpa dig.

>>Utbildning

>>Handledning

Foto: Magdalena Berger