Magdalena Berger bakgrund

Konsultation till privata kunder och övriga verksamheter

Konsultation blir allt vanligare och behovet av konsultation, coaching eller handledning har ökat kraftigt de senaste tjugo åren. Konsultation och handledning kan se så olika ut för olika personer och verksamheter. Med den breda bakgrund jag har räds jag sällan att ta mig an nya utmaningar. 

Konsultation

Konsultation innebär att du endast önskar få hjälp vid ett eller par tillfällen. Du kan också be om en konsulttjänst som löper per timme. Kanske är du en person som söker utvecklingsmöjligheter och vill konsultera i tjänsten. Eller så önskar du få privat konsultation av någon anledning. Som chef eller som anställd kan du ibland behöva konsultera en professionell konsult utifrån, för att få stöd och vägledning i yrkesrelaterade dilemman. Som utbildad HR-konsult och handledare samt MI-utbildad coach har jag gedigen kunskap och erfarenhet som vilar på pedagogisk och beteendevetenskaplig grund.

Syftet med konsultation kan också handla om utveckling. Utveckling av dig som yrkesverksam eller att utveckling av en organisation. Konsultation kan vara både yrkesrelaterad, organisationsrelaterad eller av privat karaktär. Kanske är ni ett team som inte fungerar optimalt och behöver konsultation för att komma vidare. Om du inte bor Stockholmsområdet kan konsultation enkelt ske via telefon eller Skype.

MI-samtal

Det kan också vara att du som privatperson står inför ett dilemma som innebär att du inte vet hur du ska gå till väga. Det är svårt att veta vilka val du bör göra eller vilka beslut du bör ta. Du mår inte dåligt men behöver hjälp. Du kan dels få direkta råd av mig, s.k. lösningsfokuserad handledning, men möjligheten finns också att anlita mig som MIcoach. MI står för motivational interviewing eller motiverande samtal. Det kan röra sig om ett eller flera motiverande samtal.

Det kan till exempel handla om ett jobbyte, att börja studera eller hur du ska använda din tid på bästa sätt. Som coach kan jag hjälpa dig med perspektivvidgande handledning eller målstyrd coachning. När det gäller MI-samtal så har jag samtal som enbart bygger på MI, dock är MI alltid en grund i allt jag gör.

Jag ger också introduktionsutbildningar i MI (halvdag) till alla typer av verksamheter. Det är en introduktionskurs som har till syfte att sprida MI-tanken. MI är enligt mig användbart vad du som yrkesverksam än arbetar med för vi har ju alltid att göra med människor. Idag är motivation viktigare än någonsin och vi vill ha både motiverade elever och motiverade medarbetare på våra företag.

Search

För privatpersoner och företag kan behovet också handla om att du önskar få hjälp med att bli lotsad. Kanske behöver du konsultation i en bransch du inte känner till och önskar få hjälp med research och search, kontakt med människor och nätverkande. Med en bakgrund som head hunter inom rekrytering och HR har jag ett stort nätverk. Jag har nätverkat inom många branscher de senaste tio åren.  

Dra er inte för att höra av er. Jag har de mest skilda uppdrag på gång samtidigt och drar mig aldrig för nya utmaningar. Det enda som begränsar mig är tiden. Jag är mobil och behöver du föreläsning eller handledning till andra delar av landet än Stockholm så kommer jag naturligtvis till er om ni önskar. Företrädesvis med tåg och mot kostnad för resa och eventuell logi.