GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning

 

Som företagare med enskild firma håller jag mig uppdaterad kring behandling av personuppgifter och vill självklart ha ett godkännande av dig som kund vid ett samarbete. I mitt arbete är det inte bara nödvändigt att behandla vissa personuppgifter för det administriva arbetet kring kundrelationen, det är också nödvändigt att behandla personuppgifter gällande de personer jag träffar i det dagliga arbetet, dvs. pedagoger, chefer och andra yrkeskategorier eller privatpersoner.

Jag hyser största respekt för att mina kunder vill dela med sig av känsliga uppgifter och har som handledare och specialpedagog sekretess och etiska principer kring att aldrig föra vidare information och/eller personuppgifter. Därför för jag till exempel alltid anteckningar för hand och förstör dem direkt efter att kundrelationen och samarbetet avslutas. Om ni önskar få mer information kring vad jag behandlar för personuppgifter och på vilket sätt är jag tacksam att få ge dig närmare information.

(I vissa sällsynta fall kan jag behöva bryta mot tystnadsplikten då jag i mitt yrke har skyldighet att anmäla till socialtjänst om det kommer till min kännedom att barn far illa).“Hela ditt liv registreras uppgifter om dig. I skolan, på banken, på jobbet, när du handlar, när du reser, när du går till doktorn, när du tar en försäkring eller lånar böcker på biblioteket. Och många forskare vill sammanställa data om dig. Ditt privata område kan också beröras när uppgifter om dig publiceras på internet.

Registrering och behandling av personuppgifter är på många områden nödvändig för en fungerande verksamhet, men du har rätt till en fredad zon. Det står till och med inskrivet i grundlagen att du ska skyddas mot att din personliga integritet kränks genom att uppgifter om dig databehandlas. Hur det skyddet ska se ut beskrivs mer i detalj i andra lagar och det är vi på Datainspektionen som har fått uppgiften att verka för att skyddet fungerar.

Till exempel får man bara registrera uppgifter om dig för bestämda ändamål som inte får ändras i efterhand, du ska få information om behandlingen och du har rätt att kontrollera att uppgifterna är korrekta och felaktigheter ska rättas”.

Datainspektionen.se