Föreläsningar & Utbildningar

Föreläsningar

Efter behov. Främst inom psykisk ohälsa, inkludering, Inkluderande lärmiljöer och tidiga insatser,likabehandling, lågaffektivt bemötande, Neuropsykiatriska funktionsvaritationer, Elevhälsoarbete & specialpedagogik.


Handledning

 • Teamhandledning, enskild handledning
 • Specialpedagogisk handledning (alla kategorier)
 • Lösningsfokuserad handledning (alla kategorier)
 • Handledning till specialpedagoger (regelbunden professionsutvecklande, stödjande)
 • Handledning till elevhälsoteam och förskoleteam
 • Coachning (alla kategorier)
 • MI-samtal (alla kategorier)

Utbildningar


Mer info här

 

 

 

 

 

Tidigare föreläsningar & utbildningar – ett axplock

 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell) (förskola, grundskola, gymnasium)
 • Att undervisa och stödja elever med NPF (ej aktuell)
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning; historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling (för politiker i Feministiskt Initiativ, ej aktuell för tillfället)
 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa
  (grundskola, gymnasium)
 • Utredning om särskilt stöd, en workshop (grundskola, gymnasium)
 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel för undervisande lärare (grundskola, gymnasium)
 • Vad är Elevhälsa och hur arbeta med EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.
 • Allaktivitetshus, en dansk modell för Sverige, (för politiker i Stockholms stad, ej aktuell)
 • MI-utbildning, introduktionsutbildning (alla verksamheter)
 • Hur undervisa och arbeta med särbegåvade barn- och ungdomar (förskola, grundskola, gymnasium)
 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete (gymnasium)
 • Hur arbetar vi med elever med psykisk ohälsa i skolan? (gymnasium)
 • Elevhälsoarbete, EHA (grundskola, gymnsium)
 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick (ej aktuell)
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier (förskola, grundskola, gymnasium)
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser (förskola)>>Kontakt>>Lågaffektivt bemötande