Föreläsningar & Utbildningar

Aktuella föreläsningar

Föreläsningar att boka i dagsläget:

 • Förskola: Inkluderande lärmiljöer och tidiga insatser
 • Skola*: Närvarofrämjande arbete med fokus på psykisk ohälsa
 • Arbetsliv: Närvarofrämjande arbete med fokus på psykisk ohälsa
 • Skola*: Psykisk ohälsa – Vad är det egentligen?
 • Arbetsliv: Psykisk ohälsa – Vad är det egentligen?
 • Skola*: Lågaffektivt bemötande
 • Arbetsliv: Neuromångfald i arbetslivet

*Grundskola och gymnasiet

Handledning

     Skola och förskola

 • Teamhandledning & Enskild handledning
 • Specialpedagogisk handledning (till pedagoger, assistenter, verksamhetsstöd m.fl.)
 • Lösningsfokuserad handledning (alla)
 • Handledning till specialpedagoger (regelbunden)
 • Handledning till elevhälsoteam

     Övriga verksamheter

 • Teamhandledning
 • Coachning
 • Lösningsfokuserad handledning
 • MI-samtal

Aktuella utbildningar

     Utbildningar enskilt eller max 5 pers

 • Arbetsliv: Psykiskt välmående med hjälp av pedagogiskt stöd (5 ggr, 1 tim)
 • Skola: Utredning om särskilt stöd, fokus psykisk ohälsa (2 ggr, 2 tim)
 • Skola: Specialpedagogisk utbildning i tillgänglig lärmiljö (5 ggr, 2 tim)

     Utbildningar större grupper

 • Skola: Fördjupning psykisk ohälsa ungdomar (2 ggr 1,5 tim)
 • Skola: Utredning om särskilt stöd, fokus psykisk ohälsa 2 ggr 2 tim
 • Förskola: Inkluderande lärmiljöer och tidiga insatser
 • Arbetsliv: Förståelse kring funktionsvariationer på arbetsplatser (3 ggr 1,5 tim)
 • Alla: MI-utbildning (motiverande samtal) halvdag – introduktionsutbildning (3 tim)

Jag ger utbildningar och föreläsningar i Lågaffektivt bemötande. (Skiss).

Tidigare föreläsningar & utbildningar – ett axplock

 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell) (förskola, grundskola, gymnasium)
 • Att undervisa och stödja elever med NPF (ej aktuell)
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning; historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling (för politiker i Feministiskt Initiativ, ej aktuell för tillfället)
 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa
  (grundskola, gymnasium)
 • Utredning om särskilt stöd, en workshop (grundskola, gymnasium)
 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel för undervisande lärare (grundskola, gymnasium)
 • Vad är Elevhälsa och hur arbeta med EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.
 • Allaktivitetshus, en dansk modell för Sverige, (för politiker i Stockholms stad, ej aktuell)
 • MI-utbildning, introduktionsutbildning (alla verksamheter)
 • Hur undervisa och arbeta med särbegåvade barn- och ungdomar (förskola, grundskola, gymnasium)
 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete (gymnasium)
 • Hur arbetar vi med elever med psykisk ohälsa i skolan? (gymnasium)
 • Elevhälsoarbete, EHA (grundskola, gymnsium)
 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick (ej aktuell)
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier (förskola, grundskola, gymnasium)
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser (förskola)

>>Kontakt

>>Lågaffektivt bemötande