Skola och elevhälsa

“Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan”. spsm.se

Jag tror inte jag behöver säga mer. Du kan din Skollag, din läroplan och ditt uppdrag. Jag gissar att just det där med detaljerna i uppdraget inte är utmaningen i ditt arbete. Utmaningen är nog snarare att få det att fungera i praktiken.

Eller? När jag frågar lärare vad de vet och kan om vårt elevhälsouppdrag, känner de sig trygga med sin värdegrund och hur de vill arbeta. De kan en hel del om vad det kan innebära att leva med funktionsvariationer och vilka utmaningar dessa personer möter i skolan. Det är inte där skon klämmer enligt mig.

Elevhälsa – Ja, om det vore så enkelt

Nej min bedömning är att det är själva frustrationen som gör det svårt för oss att klara vårt elevhälsouppdrag. Frustrationen som i och med mina egna och andras förväntningar på mig som mentor, undervisande lärare, resursperson och pedagog, lätt växer, blir ogreppbara och skapar hinder för mig i vardagen. Frustrationen separeras från min förmåga att tänka klart, handla på det sätt jag önskar, vill och vet att jag kan.

I en klass eller grupp med många skilda behov som pockar på min uppmärksamhet, många krav och önskemål från skolledning och EHT, föräldrar och elever blir det slutligen kaos när det gäller att sortera och veta vad jag egentligen sysslar med. Vad gör jag bra och vad borde jag ta fasta på och utveckla? Det är lätt att i dessa lägen glömma sina egna styrkor.

Frustrationen en kraft för elevhälsa

Men frustrationen är också en kraft (P. Partanen, 2012) som om den hanteras rätt kan bli vår drivkraft till förändring. Som handledare och coach kan jag stötta dig i den processen. Jag kan handleda och vägleda dig som pedagog för jag vet så väl hur det är att befinna sig där.

Jag kan coacha rektorer och pedagogiska ledare i hur de ska stötta och handleda sina pedagoger och sin elevhälsopersonal i förändringsarbetet. En utbildning eller föreläsning kan vara bra men när jag väl står där – ensam – kan allt kännas som bortblåst.

Lärare och pedagoger gör så mycket bra

Jag anser att det mest effektiva och utvecklande arbetet sker i mötet med utmaningarna, i mötet med individen eller gruppen, med människorna. Med stöd och hjälp är det där och då jag är som mest mottaglig. Som konsult kan jag stötta dig i att fylla din verktygslåda i den takt du själv känner att du vill och är motiverad till. Jag kan lyssna och se vad som faktiskt redan idag är välfungerande i ditt arbete.

För idag bedriver lärare och pedagoger väldigt mycket bra och värdefullt arbete med barn och ungdomar men får dessvärre alldeles för lite belöning och uppmuntran för det. Det är inte meningen att ni ska göra mer, bara prioritera det som är välfungerande.

“Ge en man en fisk och han blir mätt för dagen. Lär honom att fiska och han blir mätt för resten av livet”. /Lao Zi

>>Läs mer om handledning 

Referenser:
Partanen, Petri (2012). Att utveckla elevhälsa. Östersund: Skolutvecklarna i Sverige

Elevhälsa. Elever utför samarbetsövningar utomhus. Foto: Magdalena Berger

 

MI skiss på White Board där ett av MI verktygen visas: Skalfrågor gymnasieelevers ryggar i skolsal Elever på utflyktsdag. Matsäckstält.