CV

Arbete

 • Utbildningskonsult, handledare, Berger Utbildning & Handledning (nuvarande)
 • Specialpedagogkonsult, Skolpool Sverige AB (nuvarande)
 • Specialpedagog, LBS Stockholm, Kreativa gymnasiet 2014-2017
 • Specialpedagog, DCC Stockholm, Design & Construction College 2015-2016
 • Specialpedagog, DBGY Stockholm, Drottning Blanka Gymnasieskola 2014-2015
 • Specialpedagog/Förskollärare/Arbetslagsledare, Bagarmossens Förskolor 2012-2014
 • Servicehandläggare, Kontaktcenter, Stockholm Serviceförvaltningen 2012-2012
 • HR-konsult, Skatteverket 2011-2012
 • Rekryterare och Headhunter, Isaksson Rekrytering & Bemanning AB 2010-2011
 • Specialpedagog/Speciallärare, Vasaskolan, Danderyds Kommun 2009-2010
 • Specialpedagog/Speciallärare, Hagsätraskolan, Stockholms Stad, Vantörs SDF 2002-2009
 • Specialpedagog/Speciallärare, Broskolan Herrängen, Stockholms Stad, Älvsjö SDF 1997-2002
 • Biträdande Borgarrådssekreterare, Stockholms Stadshus 1996-1997
 • Mentalskötare behandlingsavdelning BUP, Stockholm Läns landsting 1995-1995
 • Förskollärare, Lekskoleansvarig Pysslingen Förskolor, Lekskolan Loket 1993-1995

Utbildning

 • Stockholms Universitet, Fil Kand Specialpedagogik (examen), 1994-2000
 • Lärarhögskolan i Stockholm, Förskollärare, förskoleklass, 1-9 (examen och legitimation), 1982-1984
 • Leg lärare i svenska, matematik & engelska
 • Acacemedia Masters KY, Konsultutbildning i Personalrekrytering (examen) 2010-2011
 • Stockholms Universitet Masterprogrammet (ej examen) 2014-2015

Övriga kurser och utbildningar

 • Handledarutbildning, Jönköpings universitet 2018
 • Action Livräddning grund- och fördjupningsutbildning NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Karolinska Institutet) 2016, 2017 
 • MI-utbildning, YB-hälsan 2015-2016
 • Retorik, Södertörns Högskola 2010
 • Särbegåvning, Stockholms universitet 2015
 • Talk Map, samtalsmetodik, Lena Skogholm 2012
 • Collaborative Solving Solutions, Dr Ross W Greene, författare till boken Explosiva Barn, ABF-huset, Stockholm 2009 
 • Elevskrivbordet, Stockholms stad 2008 (1 termins utbildning i webbaserade hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter)
 • Språk, Kultur, Möten, Stockholms stad 2007

Samt ett stort antal kortare och längre fortbildningar i IT hjälpmedel, NPF, autism, barn- och ungdomspsykiatri, specialpedagogik

Egna föreläsningar & utbildningar, ett axplock

 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell) 
 • Att undervisa och stödja elever med NPF 
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning; historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling (för politiker i Feministiskt Initiativ)
 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa
 • Utredning om särskilt stöd, en workshop 
 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel för undervisande lärare 
 • Vad är Elevhälsa och hur arbeta med EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.
 • Allaktivitetshus, en dansk modell för Sverige, (för politiker i Stockholms stad, ej aktuell)
 • MI-utbildning, introduktionsutbildning 
 • Särbegåvning 
 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete 
 • Hur arbetar vi med elever med psykisk ohälsa i skolan? 
 • Elevhälsoarbete, EHA 
 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick 
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier 
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser 

        CV Linked In