Coachning

 

Coachning av basketspelare
                 Foto: Jenny Palmqvist

Coachning är att verka genom en stödjande relation vars syfte är att hjälpa människor att nå sina mål, lösa sina problem och locka fram människors möjligheter och bästa egenskaper.
/International Coach Federation

Coachning kan handla om vad som helst, när som helst, för vem som helst. Som utbildad samtalscoach, MI-coach och jobbcoach vill jag anpassa formen efter behoven. Idag är behovet av livstilscoachning större än någonsin. Även olika typer av yrkesinriktad coachning har ökat kraftigt.

Jag utgår från de traditioner och den kunskapsbas jag har men för min egen personliga del gillar jag att arbeta mycket med bilder och göra coachningen visuell. Jag ritar mycket när jag coachar och använder ofta white board och gör den coachades dilemma visuellt så att samtliga i rummet kan se vad i det består.

Helst använder jag den coachades egna metaforer. I andra fall mina egna. Ibland utgår jag helt och hållet från de verktyg jag använder i coachningen som i sig är visuella och en del av MI traditionen: skalfrågor, meny och agenda, ambivalenskors. Utifrån dessa bilder hittar vi sedan vägar som för oss vidare via reflektion till nästa steg som handlar om att den coachade frigör sina egna resurser för att därmed realisera sina mål.

Coaching eller coachning har sitt ursprung inom idrotten