Magdalena Berger föreläser och utbildar i vad ett paradigmskifte i skolan innebär

Vem är Berger?

Bakgrund som pedagog

Från början är jag utbildad förskollärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-9 i ämnena svenska, engelska och matematik. Innan jag började läsa specialpedagogik arbetade jag inom förskolan. Jag har dessutom en bakgrund inom sjukvården och äldrevården.

Specialpedagog med fördjupning i psykisk ohälsa

Jag började läsa specialpedagogik 1994. Som specialpedagog/speciallärare har jag arbetat många år i grundskolan, gymnasiet och förskolan men också fem år i särskolan med elever med AST, samt i resursklass, även där med elever med AST/NPF. Jag har undervisat både klasser, mindre grupper och enskilda elever. Min fördjupning i utbildningen och efteråt har kommit att handla om barn- och ungdomsdepression och psykisk ohälsa i skolan.

Behandling BUP (barn- och ungdomspsykiatrin)

För att skaffa mig fördjupad kunskap och erfarenhet inom det som intresserade mig särskilt valde jag också en tid att arbeta som behandlande mentalskötare på en ungdomspsykiatrisk avdelning (BUP). Jag ville lära mig mer om affektiva sjukdomar, ätstörningar, BPD (boderline personlality disorder), psykoser mm. Jag skrev min kandidatuppsats om barn- och ungdomsdepression och läste fördjupning i sårbarhetsfaktorer hos barn- och ungdomar. Numera är jag även inriktad på psykisk ohälsa i arbetslivet.

Utbildning och erfarenhet som HR-konsult

Dessutom har jag en bakgrund som HR-konsult och rekryterare. Jag har arbetat som rekryterare både i den privata sektorn och på statlig myndighet. Därtill har jag arbetat som servicehandläggare på Kontaktcenter Stockholm och som Biträdande borgarrådssekreterare åt barn- och ungdomsborgarrådet i Stockholms stadshus.

>>CV på Linkedin

>>Kontakt