Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen till psykisk hälsa
Sidan är kopierad från webbplatsen för NASP (Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention) vid Karolinska Institutet. Mer info nedan.

Utbildningen ger dig behörighet till att organisera och ge egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. Som en Första hjälpen-instruktör får du lära ut hur man känner igen och ingriper vid kriser, tar emot information och hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. Instruktörsutbildning i MHFA ges av huvudinstruktörer vid NASP.

Bakgrund

Kunskaper om Första hjälpen vid akut kroppsskada och hjärtlungräddning har bidragit till att folk i allmänhet vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor, och använder dessa kunskaper för att rädda liv. Kunskapsnivån är emellertid låg när det gäller psykiska sjukdomar och bidrar till den fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta förekommer. Vanliga fördomar är att personer med psykisk sjukdom är farliga, galna och oberäkneliga och att det inte finns riktig och lämplig behandling för psykiska besvär. Därför händer det att man undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller undviker att söka hjälp för sina egna. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid och från att söka rätt sorts hjälp.

Utbildningens mål

Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk ohälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Upplägg

Instruktörsutbildningen vänder sig till personer som vill arbeta som instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa. Instruktörsutbildningen omfattar en veckas heltidsutbildning och därefter finns möjlighet till handledning. Utbildningen ger behörighet till att organisera och utföra egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. Vid utbildningstillfället får du en instruktiv och detaljerad handbok i Första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningsmaterialet ingår även filmavsnitt och gruppövningar.

Ur utbildningsinnehållet

  • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Kursdeltagaren får ingående kunskap om de tecken och symtom, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
  • Kursen ger kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
  • Kursen lär ut hur man tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

Behörighet för att bli instruktör

Utbildningen riktar sig till personer med människonära yrken exempelvis personal inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården, brandkåren, individ-, familje-, handikapp- och äldreomsorgen, ambulanspersonal och distriktssjuksköterskor men även till den den ideella sektorn och allmänheten. Kraven för att bli en instruktör är att ha en egen god social funktion, förmåga att kommunicera och fungera som lärare och att ha en positiv attityd till personer med psykiska problem.

Instruktörsutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa – Äldre

NASP har fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att hålla instruktörsutbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa äldre (MHFA). Utbildningen har fokus på att ge kunskap för att kunna utbilda “Första hjälpare”. Tyngdpunkten är därför pedagogik i kombination med orientering om psykisk ohälsa hos äldre. Nedan kan du titta på en film där Susanne Rolfner Suvanto reflekterar kring varför ett aktivt arbete med psykiska ohälsa bland äldre behövs.

Vad är första hjälpen?

En film som beskriver arbetet med första hjälpen till psykisk hälsa för äldre. I ett samtal mellan Susanne Rolfner Suvanto och professor Britta Alin-Åkerman, verksam vid NASP, ges konkreta exempel på hur man kan arbeta med första hjälpen för äldre.

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa ges i tre olika versioner; vuxen, ungdom och äldre.
Vuxenkursen och Äldrekursen är båda 12 timmar medan ungdomskursen är 14 timmar.

Första hjälpen till psykisk hälsa – standard (Vuxen)

Första hjälpenkursen är en 12-timmars kurs. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom

Första hjälpenprogrammet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet är översatt till svenska och anpassat till svenska förhållanden.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre

Numera finns även en äldreversion av Första hjälpen till psykisk hälsa som tagits fram i Sverige och som delvis bygger på det australiensiska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

 

>>Mer info på NASP:s hemsida

>>Utbildning MHFA

Denna sida är kopierad från den webbplats som tillhör NASP (Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention) vid Karolinska Institutet, med undantag av prisuppgifter som du finner här. Det är inte ett sponsrat inlägg. Anledningen och syftet till att jag visar den på min webbplats är att vi tillsammans behöver sprida information om hur vi främjar psykisk hälsa och motverkar psykisk ohälsa och suicid bland barn, ungdomar och äldre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: