Sveriges radio om Neurodiversity. Ett pekfinger på en dataskärm med koder.

Neurodiversity, en tillgång i arbetslivet

Neurodiversity eller neuromångfald. Vad är det? Idag pratar vi om att lyfta fram och öka den neuropsykiatriska mångfalden i samhället. Framför allt inom de större IT-företagen har detta kommit att bli en viktig fråga när det kommer till rekrytering. Dessa företag ser stora fördelar med att anställa personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Det var ett inslag angående detta i P1 morgon. Sverige som legat lite efter på det här området har nu börjat rekrytera personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Framför allt inom IT-företag. I inslaget framkommer det att det idag finns rekryteringsföretag som helt och hållet nischar in sig på detta. Jag minns när jag själv arbetade som rekryterare och head hunter 2010, 2011 att IT-branschen hade stora svårigheter att få arbetskraft. Så är det förmodligen även idag om inte ännu svårare.

Neurodiversity kan vara en lösning

IT och kommunikation blir en allt viktigare och betydande del av vårt samhälle och våra liv. Branschen skriker efter folk och fortfarande är det många barn och ungdomar som inte kan programmera. Dock ska det bli ändringar på det i läroplanen om det inte redan blivit en förändring från och med detta läsår. Hur som helst så har de företagsledare äntligen förstått att vi behöver ta vara på den intelligens och kapacitet som finns bland människor med bl.a. autismspektrumtillstånd.

I USA har man länge anställt personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Dels för att det generellt sett inte är lika främmande för arbetsgivare i USA att anställa någon som är annorlunda en själv.  Dels för att det har lagar att förhålla sig till som innebär att arbetsgivare ska rekryterare ett visst antal medarbetare som “är annorlunda”. Detta enligt rekryterare Fredrik Hillelson. Fredrik Hillelson som uttalar sig i P1 morgon (se länk nedan) menar att vi i Sverige – som med så mycket annat – ser människor med diagnoser som hinder och inte som tillgångar.

Behovet av Neurodiversity växer

Enligt de personer som blir tillfrågade i programmet behöver vi ha mer mod. Mod att våga anställa någon som är annorlunda. “Att anställa någon som är annorlunda berikar” säger de tillfrågade. Behovet av att finna olika funktioner och olika fungerande människor har ökat de senaste åren, framför allt inom IT-teknik. Kanske beror det också på att IT-företagen blir fler och fler och de stora jättarna bara växer. I radioinslaget i morse nämndes företag som anammat detta sätt att arbeta bl.a. IBM, Microsoft och Dell.

Inom dessa företag och även inom svenska företag har man insett att det där med att vara socialt kompetent inte är den enda viktiga egenskapen. Ett företag behöver många olika kompetenser. Alla medarbetare behöver inte kunna hålla många bollar i luften. Istället har dessa företag börjat se till människors styrkor. De ser att personer med NPF har styrkor som andra människor saknar. På så vis växer behovet av Neurodiversity.

Normkritiskt tänkande

Förutom Fredrik Hillelson intervjuas även en verksamhetschef på ett IT-företag, som själv har en autismdiagnos, Lotta Rizzo. Hon berättar om de svårigheter och hinder hon själv stött på som anställd. Dessa erfarenheter är viktiga nu när hon är chef. Nu kan hon som rekryterande chef välja fritt och motverka likriktning.

Hon menar att det är extra viktigt att få kommunikationen att funka, att uppmana människor att vara raka och tydliga för att undvika tolkningar och missförstånd. Uppdelningen av arbetsuppgifter görs inte upp på det vanliga sättet. Alla gör olika saker. Det är inte alltid helt enkelt, det måste finnas en vilja att stötas och blötas med människor är annorlunda en själv. Man kan säga att vi som har autism kommer från en annan kultur. Det finns så mycket kompetens och kunskap som företag kan ha stor glädje och nytta av.

Viktigast är att få kommunikationen att fungera

Lotta Rizzo är kritisk till att vi i Sverige är rädda att bryta mot normen när vi rekryterar. Vi är rädda att rekrytera någon som inte är som  oss själva. Hon håller med om att man som chef behöver vara rustad med mod om man ska rekrytera utanför normen. Helst rekryterar man det som är allra mest bekant, vilket ofta leder till att män rekryterar män, svenskfödda rekryterar svenskfödda osv.

Viktiga egenskaper för systemutvecklare kan vara att ha förmåga att se delar i helheten, att se mönster. Maria Teresa Marklund Essen-Möller är VD och driver ett IT-företag som satsar på neurodiversity inom vården (Health solutions). De satsar också på att anställa personer med NPF diagnoser. De har bl.a. rekryterat en person med ett djupt specialintresse och haft stor nytta av det som företag. “Vi ser andra värden som tillkommit. Den raka dialogen har blivit nödvändig. Det kan vara lite läskigt att våga vara rak men det är också väldigt spännande” säger hon. De har tillräckligt många personer som håller på med bollar i luften, de behöver också ha personer som jobbar på detaljnivå också.

Neurodiversity är en nödvändighet

Slutligen säger Fredrik Hillelson: “Den här gruppen ska samhället ta hand om och vi ska betala en massa skatter, men det här är ju människor som berikar en arbetsplats. Vi har inte råd att avstå från dessa människor och vi behöver varandra. Det blir ett mänskligare samhälle. Istället för att se problemen behöver vi se möjligheterna. Det är utmanande, vi behöver ha mod. Det är inte bara enkelt och problemfritt men det ger oss så mycket om vi bara vågar.

>>RADIOINSLAG P1

>>Kontakt

Foto: Sverigesradio.se P1 morgon. Radioinslag P1 13 mars 2018.


            

Klicka på boken för att läsa mer om neurodiversity

“This New York Times-bestselling book upends conventional thinking about autism and suggests a broader model for acceptance, understanding, and full participation in society for people who think differently”. Bokus.se

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: